Powrót

2023-06-12

OSTRZEŻENIE! УВАГА!                         

OSTRZEŻENIE! УВАГА!                         

UWAGA! W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami o oszustwach dotyczących rekrutacji do pracy w spółkach Ferrero w Polsce, informujemy z całą stanowczością, że nie są pobierane żadne opłaty z tytułu udziału w rekrutacji.
Nie są również angażowani pośrednicy, którzy takich opłat żądają.
Wszelkie tego rodzaju działania mają miejsce bez wiedzy i zgody Ferrero i stanowią próbę wyłudzenia pieniędzy od potencjalnych kandydatów.


УВАГА! У зв’язку з неодноразовими повідомленнями про шахрайство під час працевлаштування в компаніях Ferrero в Польщі, ми хочемо офіційно повідомити Вас, що компанія не бере жодних оплат за участь в процесі рекрутаціі.
Так само як і не залучає посередників, які б вимагали гроші за це.
Будь-яка така діяльність відбувається без відома та згоди Ferrero і є спробою шахрайства потенційних кандидатів.