GLOBALNA RZECZYWISTOŚĆ

Ferrero International S.A., spółka dominująca Grupy Ferrero, zatwierdziła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe na dzień i za rok zakończony 31 sierpnia 2020 roku. Grupa, w której Giovanni Ferrero pełni funkcję Executive Chairman, a Lapo Civiletti, jest na stanowisku CEO zamknęła rok finansowy ze skonsolidowanymi obrotami na poziomie 12,3 mld euro, co oznacza wzrost o +7,8% w porównaniu z obrotami z roku poprzedniego, które wyniosły 11,4 mld euro.

W tym dniu Ferrero International S.A. skonsolidowała 105 spółek na całym świecie oraz 31 funkcjonujących zakładów produkcyjnych. Produkty Grupy są obecne bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów w ponad 170 krajach.

Pomimo niepewności spowodowanej przez Covid-19, Grupa Ferrero z powodzeniem dostosowała się do wyzwań wynikających z pandemii. Priorytetowo traktując zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i pracowników, Grupa Ferrero była w stanie wykazać się elastycznością i skutecznością w celu zagwarantowania ciągłości operacyjnej i zapewniania produktów swoim konsumentom.

Wzrost organiczny (z wyłączeniem wpływu połączeń biznesowych z poprzedniego roku) wzrósł o 1,5% przy bieżących kursach wymiany.


DOBRE PRODUKTY, DOBRE WYNIKI

Grupa Ferrero osiągnęła wzrost sprzedaży netto produktów gotowych. Najważniejsze z nich to:

- Wzrost w USA i na innych rynkach zachodnich, w tym w Niemczech, Francji i we Włoszech;
- Wzrost kultowych marek, takich jak Nutella®, Kinder Bueno® i produktów chłodzonych;
- Wprowadzenie na rynek nowych produktów, w tym Nutella Biscuits® we Włoszech;
- Pełna integracja w Skonsolidowanych Rachunkach takich produktów jak Keebler®, po jego przejęciu od Kellogg Company pod koniec roku obrotowego 2018/2019.

Średnie zatrudnienie Grupy w roku 2019/2020 wyniosło 34 121, co jest wzrostem względem 2018/2019 roku, kiedy to wynosiło 33 003. Zatrudnienie na dzień 31 sierpnia 2020 r. wyniosło 37 122 pracowników, w porównaniu do 36 372 pracowników na dzień 31 sierpnia 2019 r.

POPRAWA I WZROST

Grupa Ferrero konsekwentnie przyspieszała pewne inicjatywy: zwiększanie inwestycji w swoje kultowe marki; wzmacnianie wewnętrznej działalności badawczo-rozwojowej; oraz kolejny rok z rzędu inwestowanie w poprawę i rozbudowę swoich fabryk, zakładów i wyposażenia. W ramach strategii ciągłego rozwoju technologicznego Grupa zwiększyła swoje zdolności produkcyjne, dokonując inwestycji kapitałowych na łączną kwotę 619 mln euro - główne inwestycje to rzeczowe aktywa trwałe (534 mln euro) w fabrykach we Włoszech, Niemczech, USA i Polsce.

Inwestycje te reprezentują ciągłe podejście Grupy do poprawy jakości, świeżości, bezpieczeństwa żywności, konkurencyjności i kluczowego dla Ferrero wpływu na środowisko naturalne swoich produktów.