Główne dane liczbowe

Rozwój Grupy w roku 2016/2017

WYNIKI OGÓLNOŚWIATOWE

Grupa Ferrero zatwierdziła roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 sierpnia 2017 r. Grupa osiągnęła obrót na poziomie 10,5 miliarda euro.

Ferrero International S.A., spółka dominująca Grupy Ferrero, zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy zakończony 31 sierpnia 2017 r. Według stanu na ten dzień w skład Grupy wchodzi 91 jednostek zależnych na całym świecie i 23 zakłady produkcyjne. Produkty Ferrero są sprzedawane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów w ponad 170 krajach.

Pomimo niepewnej sytuacji światowej gospodarki oraz wyzwań i trendów widocznych w przemyśle, w roku 2016/2017 Grupie Ferrero udało się wzmocnić i potwierdzić pozytywne tendencje wzrostowe. Grupa nadal przeznaczała rosnące nakłady inwestycyje na rozwijanie swoich kultowych marek. Utrzymała też wysoki poziom zysku operacyjnego i wzmocniła działalność w obszarze badań i rozwoju.

Grupa, w której pan Giovanni Ferrero pełni stanowisko Executive Chairman, a pan Lapo Civiletti - CEO, zakończyła rok obrotowy z wynikiem skonsolidowanych obrotów na poziomie 10,5 mld euro, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 1,5%, kiedy to wartość sprzedaży Grupy Ferrero osiągnęła 10,3 mld euro.

Sprzedaż wyrobów gotowych wzrosła o 2,2% (2,5% wg stałej stopy), głównie za sprawą rynków europejskich, w tym niemieckiego, polskiego, brytyjskiego i krajów Europy Wschodniej. Natomiast sprzedaż na rynkach włoskim i francuskim utrzymała się na niezmienionym poziomie. Wśród krajów amerykańskich, największe wzrosty sprzedaży odnotowały USA, Kanada i Meksyk.

DOBRE PRODUKTY, DOBRE WYNIKI

Największe udziały w sprzedaży netto wyrobów gotowych odnotowały takie produkty jak Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Niespodzianka, Kinder Joy, Kinder Bueno i Tic Tac.

Średni poziom zatrudnienia w Grupie w roku 2016/2017 wyniósł 30.305 osób, co stanowi wzrost w stosunku do poziomu z roku 2015/2016, wynoszącego 29.206 osób. Stan na dzień 31 sierpnia 2017r. to 34.543 pracowników (na 31 sierpnia 2016r. było to 32.990 osób).

DOSKONALENIE I WZROST

Również w tym roku Grupa kontynuowała inwestycje w modernizację i rozbudowę swoich zakładów produkcyjnych, przetwórczych i ich wyposażenia. Jest to w pełni zgodne z polityką rozwoju przedsiębiorstwa i jego zobowiązaniami społecznymi. W ten sposób Grupa realizuje swoją strategię, której głównymi założeniami są stałe doskonalenie jakości i podnoszenie konkurencyjności oferowanych produków, przy jednoczesnej najwyższej dbałości o świeżość produktów i ich bezpieczeństwo, a także trosce o środowisko naturalne. Wszystkie te elementy są przedmiotem aktywnego zaangażowania Grupy Ferrero.

W trakcie roku obrotowego 2016/2017 doszło także do sfinalizowania transakcji przejęcia przez Grupę Ferrero marek słodyczy Fannie May Confections Brands, Inc. oraz marek wyrobów czekoladowych Harry London. Przejęcie nastąpiło od spółki 1-800-FLOWERS.com, Inc. Strategiczna fuzja Ferrero z Fannie May to połączenie przedsiębiorstw, reprezentujacych podobną kulturę, wyrosłych z tradycji rodzinnych, a dziś dysponujących markami najwyższej jakości.

Grupa kontynuowała realizację strategii rozwoju technologicznego, zwiększając swój potencjał produkcyjny. Posłużyły temu nakłady inwestycyjne na poziomie 744 mln euro (w roku poprzednim 631 mln euro). Największą część inwestycji kapitałowych stanowiły inwestycje w nieruchomości, zakłady i wyposażenie (660 mln euro w porównaniu do 552 mln euro w roku poprzednim), głównie we Włoszech, Polsce, Kanadzie i Luksemburgu.