GLOBALNA RZECZYWISTOŚĆ

Grupa Ferrero zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za rok zakończony 31 sierpnia 2019 r. z obrotami w wysokości 11,4 mld euro.

Ferrero International S.A., spółka dominująca Grupy Ferrero, zatwierdziła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe na dzień i za rok zakończony 31 sierpnia 2019 roku. W tym dniu Ferrero International S.A. skonsolidowała 104 spółki na całym świecie oraz 31 funkcjonujących zakładów produkcyjnych. Produkty Grupy są obecne bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów w ponad 170 krajach.

Niezależnie od globalnej niepewności oraz wyzwań i trendów w branży, Grupa była w stanie poprawić swoje wyniki w latach 2018/2019. Grupa Ferrero kontynuowała inwestycje w swoje kultowe marki i utrzymywała wysoki poziom przychodów operacyjnych, a także umacniała wewnętrzne działania badawczo-rozwojowe.

Grupa, której Dyrektorem Wykonawczym jest Pan Giovanni Ferrero, a Dyrektorem Generalnym Pan Lapo Civiletti, zamknęła rok finansowy ze skonsolidowanymi obrotami na poziomie 11,4 mld euro, co oznacza wzrost o +6,2% w porównaniu z obrotami z roku poprzedniego, które wyniosły 10,7 mld euro.

Sprzedaż netto wyrobów gotowych wzrosła o prawie 6%, głównie za sprawą Niemiec, Francji i USA.

DOBRE PRODUKTY, DOBRE WYNIKI

Produkty, które przyczyniły się do wzrostu sprzedaży netto wyrobów gotowych, to przede wszystkim Nutella®, Ferrero Rocher®,
Kinder Bueno®, produkty chłodzone i sezonowe. Co więcej, sprzedaż netto wzrosła również dzięki wprowadzeniu na niektóre rynki nowych produktów, takich jak Nutella Biscuits® i Kinder Cards®.

Średnie zatrudnienie w Grupie w roku 2018/2019 wyniosło 33 003 pracowników, co stanowi wzrost w porównaniu z 31 748 pracownikami w roku 2017/2018. Zatrudnienie na dzień 31 sierpnia 2019 r. wyniosło 36 372 pracowników w porównaniu z 35 146 na dzień 31 sierpnia 2018 r.

POPRAWA I WZROST

Kolejny rok z rzędu Grupa kontynuowała inwestycje w usprawnienie i rozbudowę swoich fabryk, zakładów i urządzeń zgodnie ze swoimi zobowiązaniami przedsiębiorczymi i społecznymi oraz w ramach swoich strategii korporacyjnych. Kluczowe strategie korporacyjne doprowadziły do stałej poprawy jakości i konkurencyjności portfela produktów, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na świeżość produktów, bezpieczeństwo żywności i środowisko naturalne, co pozostaje istotnym zobowiązaniem
Grupy Ferrero.

Grupa podtrzymała strategię rozwoju technologicznego przez rozbudowę mocy produkcyjnych przy łącznych nakładach inwestycyjnych w wysokości 663 mln euro. W ramach łącznej kwoty nakładów inwestycyjnych najwięcej uwagi poświęcono rzeczowym aktywom trwałym (580 mln euro), przede wszystkim w zakładach zlokalizowanych we Włoszech, Niemczech, Polsce,
Kanadzie, Francji, Belgii, oraz zakończeniu budowy nowej siedziby w
Luksemburgu.

W lipcu 2019 roku Grupa Ferrero sfinalizowała przejęcie wybranych firm produkujących ciasteczka od Kellogg Company. Przejęcie objęło silne portfolio marek, takich jak kultowa marka ciasteczek Keebler ® , wielki hit na wynos – ciasteczka Famous Amos ® , rodzinna marka ciasteczek z segmentu premium Mother’s ® , ciasteczka bez cukru Murray ® , a także markę Little Brownie Bakers ® , producenta ciasteczek Girl Scout.

W lipcu 2019 roku Grupa Ferrero sfinalizowała przejęcie pakietu kontrolnego hiszpańskiej grupy Ice Cream Factory Comaker (ICFC)
działającej w branży produkcji i dystrybucji lodów pod marką własną, obsługującej głównie sklepy detaliczne i gastronomię.

Efekty obu przejęć zostały w pełni opisane w Skonsolidowanym Bilansie na dzień 31 sierpnia 2019 r. zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości.