Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

Paweł Sobel

E-mail: iod.polska@ferrero.com

Wskazany adres e-mail służy wyłącznie do korespondencji w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności.