WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ

Dla Grupy Ferrero termin społeczna odpowiedzialność biznesu od samego początku oznaczał troskę o ludzi i otoczenie, w szczególności o obecnych i byłych pracowników firmy, o konsumentów, o rodziny i lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie działamy. Tymi zasadami społecznej odpowiedzialności Ferrero kierowało się od samego początku swej działalności w Albie i pozostały one niezmienne do dnia dzisiejszego.

Podejście Grupy Ferrero do kwestii zrównoważonego rozwoju opiera się na strategii odpowiedzialności społecznej: „Wspólne wartości, by tworzyć wartość”.

Dla Ferrero tworzenie wspólnej wartości to praktyka, która realizowana jest na każdym etapie łańcucha dostaw – obejmuje ona troskę o ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą historię Grupy, wspieranie lokalnych społeczności, promocję aktywnego stylu życia wśród ludzi młodych i ich rodzin, aż po zaangażowanie na rzecz zrównoważonych praktyk rolniczych oraz troskę o środowisko naturalne i jego ochronę.

Nasza strategia społecznej odpowiedzialności dzieli się na dwa główne obszary: Ludzie i Planeta.

LUDZIE

W Ferrero uwaga poświęcana klientowi to nie tylko deklaracja – to coś, co wcielamy w życie codziennie, kierując się poczuciem odpowiedzialności, wykraczającym poza cele handlowe. Odpowiedzialność ta wyraża się w strategii żywieniowej Ferrero, stale wprowadzanych innowacjach, jakości i świeżości produktów, bezpieczeństwie żywności i odpowiedzialnej, transparentnej komunikacji. Ponadto Ferrero wykazuje stałe zainteresowanie życiem swoich obecnych i byłych pracowników oraz, szerzej, ludzi żyjących w społecznościach, wśród których działa firma. To zaangażowanie widać na przykładzie działalności Fundacji Ferrero oraz Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero realizowanego w Afryce i Azji. Grupa kontynuuje także swoje zaangażowanie w promowanie aktywnego trybu życia, kierując do młodzieży i rodzin prowadzony na całym świecie program KINDER Joy of moving.

PLANETA

Monitorowanie i zmniejszanie oddziaływania całego naszego łańcucha dostaw na środowisko to priorytet Grupy Ferrero, do którego dążymy poprzez poszukiwanie zrównoważonych źródeł dostaw surowców. Grupa prowadzi produkcję z poszanowaniem środowiska, stosując najlepsze dostępne technologie, zapewniając efektywne wykorzystanie energii, materiałów i surowców naturalnych oraz odpowiedzialnie i racjonalnie korzystając z zasobów wodnych. Świadome tej odpowiedzialności, Ferrero realizuje podjęte wcześniej zobowiązanie dążąc do minimalizacji oddziaływania na środowisko wzdłuż całego łańcucha wartości - od surowców, poprzez zakłady produkcyjne, aż po logistykę.

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero za rok 2020