2016-10-11

FERRERO w czołówce tegorocznego Rankingu WWF Firm Wykorzystujących Olej Palmowy

WWF opublikowało Międzynarodowy Ranking Firm Wykorzystujących Olej Palmowy, w którym Grupa FERRERO uzyskała jeden z najlepszych wyników wśród 137 światowych przedsiębiorstw. WWF oceniało działania podjęte przez firmy w 2015 r. w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w obszarze oleju palmowego. Szczególnej analizie w ostatnich miesiącach WWF poddało przedsiębiorstwa działające w Europie, Ameryce Północnej, Australii i Japonii, oceniając ich postępy w certyfikacji oleju palmowego jak i główne działania w zakresie zapewnienia jego odpowiedzialnego wykorzystania.

W rankingu WWF, FERRERO uzyskało 9 punktów na 9 możliwych i zostało wyróżnione jako “Przedsiębiorstwo wytyczające drogę” (ang. leading the way) do osiągnięcia ostatecznego celu, jaki chce uzyskać cała branża - aby użycie certyfikowanego i zrównoważonego oleju palmowego stało się standardem dla wszystkich przedsiębiorstw.

Tak wysoką ocenę FERRERO osiągnęło dzięki zrealizowaniu w styczniu 2015 r. planu, którym było 100% certyfikowanego przez RSPO i segregowanego oleju palmowego w końcowym produkcie. Ocena WWF uwzględnia także pozostałe działania FERRERO związane z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Ponadto, zgodnie z wartościami i oczekiwaniami Pracowników i Klientów, w 2013 r. FERRERO wprowadziło swoją własną Kartę Oleju Palmowego, uwzględniającą kluczowe wyzwania dla zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego.

Od tamtego momentu FERRERO współpracuje także z organizacją TFT (The Forest Trust), co pozwala na przekształcanie zobowiązań w uzasadnione działania jak np. wizytowanie plantacji, z których firma pozyskuje olej. W działaniach tych kluczowy stał się dialog z dostawcami oraz ich zaangażowanie. FERRERO czuje się zobowiązane do angażowania i wspierania swoich dostawców w zakresie opracowywania, wdrażania oraz kontrolowania pragmatycznych i długoterminowych planów działania w celu wypełniania wymogów Karty zarówno przez samych dostawców, jak i strony trzecie. Następnym krokiem będzie weryfikacja stron trzecich pod względem wdrażania wymogów Karty.

Przystąpienie FERRERO do POIG (Palm Oil lnnovation Group) w listopadzie 2015 r. stanowiło kolejny krok w zakresie spełniania wymogów zrównoważonego rozwoju. Umożliwiło również realizację działań na wiarygodnej i innowacyjnej płaszczyźnie. FERRERO podziela wizję POIG, aby “przeciąć związek pomiędzy olejem palmowym a wycinaniem lasów tropikalnych oraz naruszaniem praw człowieka, praw do ziemi i prawa pracy” (www.poig.org).

Postępując zgodnie z tą wizją FERRERO wsparło HCS Approach (High Carbon Stock) oraz zasady “Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance". Oba te narzędzia, stosowane przez firmę odpowiednio od kwietnia 2015 r. i kwietnia 2016 r., zawierają praktyczne wskazówki dla dostawców i odnoszą się do wymogów Karty Oleju Palmowego FERRERO “zero wylesiania – zero eksploatacji”.

Podsumowując, wynik uzyskany w rankingu WWF jest dla FERRERO niezwykle istotny, ponieważ potwierdza duże znaczenie dążenia firmy do odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego. Jest dla FERRERO także dodatkową siłą napędową na drodze do sukcesu i jeszcze większego zaangażowania się w związane z tym działania.

FERRERO obchodzi 70-tą rocznicę powstania. Nie trzeba nikogo przekonywać, że wynik w rankingu WWF wpisuje się w spuściznę i wartości pochodzące z nieodłącznego zobowiązania się FERRERO do bycia odpowiedzialnym graczem na światowym rynku.


Kamienie milowe FERRERO na drodze do odpowiedzialnego pozyskiwania oleju palmowego:
2005 – styczeń - FERRERO zostaje członkiem RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), Okrągłego Stół na rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego
2013 – listopad – FERRERO wprowadza Kartę Oleju Palmowego i zostaje członkiem The Forest Trust.
2014 – maj - FERRERO ogłasza swój pierwszy raport dotyczący postępu we wdrażaniu Karty
2014 – listopad – FERRERO zostaje sprzymierzeńcem Grupy Palm Oil Innovation Group (POIG)
2014 – listopad – FERRERO potwierdza istnienie kilku nierozwiązanych problemów występujących na plantacjach, z których pozyskuje olej i uzgadnia plan działania ze swoimi dostawcami
2015 – styczeń – wszystkie produkty FERRERO na całym świecie posiadają certyfikaty RSPO w ramach segregowanego łańcucha dostaw – co oznacza, że fizycznie zawierają one olej palmowy z certyfikowanych upraw
2015 – kwiecień – FERRERO wdraża High Carbon Stock (HCS) Approach – zestaw narzędzi służący do identyfikacji lasów tropikalnych do konserwacji i gruntów zdegradowanych w celu ewentualnego zagospodarowania ich plantacjami
2015 – październik – FERRERO posiada wiedzę o olejarniach i związanych z nimi plantacjach, z których pochodzi 99,5% oleju palmowego, który kupuje
2015 – listopad – FERRERO zostaje członkiem Grupy Palm Oil Innovation (POIG).
2016 – kwiecień - FERRERO wdraża "Free and Fair Labor in Palm Oil Production: Principles and Implementation Guidance"

2018-03-27

Ferrero z nagrodą od Fairtrade

Ferrero z nagrodą od Fairtrade

czytaj wiĘcej

2018-01-17

FERRERO PRZEJMUJE SŁODYCZOWY BIZNES NESTLÉ W USA

FERRERO PRZEJMUJE SŁODYCZOWY BIZNES NESTLÉ W USA

czytaj wiĘcej

2017-01-13

OŚWIADCZENIE FERRERO W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KREMU NUTELLA POJAWIAJĄCYCH SIĘ W MEDIACH

OŚWIADCZENIE FERRERO W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KREMU NUTELLA POJAWIAJĄCYCH SIĘ W MEDIACH

OŚWIADCZENIE FERRERO W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KREMU NUTELLA POJAWIAJĄCYCH SIĘ W MEDIACH

czytaj wiĘcej

2016-09-15

Nowa Promocja Kinder Bueno - "Podróż do świata Bueno"

Nowa Promocja Kinder Bueno - "Podróż do świata Bueno"

czytaj wiĘcej

archiwum

2018

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień