Powrót

2019-10-10

Zobowiązanie Ferrero w zakresie opakowań

Zobowiązanie Ferrero w zakresie opakowań

Grupa Ferrero ujawnia nowy cel związany z opakowaniami, publikując 10. raport społecznej odpowiedzialności biznesu: do 2025 roku wszystkie opakowania mają nadawać się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania

  • Grupa Ferrero publikuje 10. raport społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Ferrero zobowiązuje się, aby do 2025 r. wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania
  • Ferrero podpisuje globalne zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi
Grupa Ferrero publikuje swój 10. raport społecznej odpowiedzialności biznesu i ujawnia nowe zobowiązanie, aby do 2025 r. wszystkie jej opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. W 10. raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu Ferrero potwierdza swoje zobowiązanie do pozytywnego wpływu na planetę i ludzi, z którymi pracuje, realizując swoją strategię odpowiedzialności społecznej „Wspólne wartości by tworzyć wartość”.

Nowe zobowiązanie w zakresie opakowań wzmacnia podejście Ferrero do ciągłej poprawy skutków używania opakowań i wpisuje się w strategię mającą na celu zminimalizowanie wpływu Grupy na środowisko w całym łańcuchu wartości: od surowców po zakłady produkcyjne i logistykę.

Dodatkowo, Ferrero z dumą informuje o podpisaniu globalnego zobowiązania Fundacji Ellen MacArthur dotyczącego New Plastics Economy. Ferrero popiera wizję Fundacji dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, w której tworzywa sztuczne nigdy nie stają się odpadami oraz dostrzega potrzebę podjęcia działań w całym łańcuchu dostaw. Podpisując globalne zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur dotyczące tworzyw sztucznych, Ferrero chce odegrać aktywną rolę w eliminowaniu oraz zobowiązać się do eliminowania problematycznych lub zbędnych opakowań plastikowych poprzez ich przeprojektowanie, zastosowanie innowacji i nowych modeli dostawy.

-Ferrero zawsze przyjmowało odpowiedzialne podejście do dostarczania wysokiej jakości produktów, które pozytywnie wpływają na obecne i przyszłe społeczeństwo. Ten pogląd nadal motywuje nas do osiągnięcia bardziej odpowiedzialnego łańcucha wartości przez pozyskiwanie surowców i produkcję w sposób zrównoważony, a teraz także przez dalsze wzmacnianie naszego zaangażowania w tworzenie bardziej zrównoważonych opakowań. Z przyjemnością ogłaszamy nasze zobowiązanie, aby do 2025 roku wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Podpisanie globalnej inicjatywy Fundacji Ellen MacArthur „The New Plastics Economy” umożliwi nam szybsze osiągnięcie gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Giovanni Ferrero, Chairman Grupy Ferrero.
Lapo Civiletti, CEO Grupy Ferrero dodaje: -Mamy swoje ambicje dotyczące rozwoju i bardzo ważne jest, abyśmy zapewnili zrównoważone podejście w naszej całej działalności. To nowe zobowiązanie dotyczące opakowań jest ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu.

- Globalne zobowiązanie „The New Plastics Economy” jednoczy firmy, rządy i inne podmioty we wspólnej wizji utworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych. Jesteśmy zaszczyceni, że Ferrero dołącza do nas, ustalając konkretne cele na 2025 rok. W naszej wizji tworzywa sztuczne nigdy nie stają się odpadami ani zanieczyszczeniami. To będzie trudna podróż, ale jednocząc siły, możemy pozbyć się tworzyw sztucznych, których nie potrzebujemy i wprowadzić innowacyjne rozwiązania, aby tworzywa sztuczne, które potrzebujemy były rozprowadzane w bezpieczny i prosty sposób –zachowując je w gospodarce i trzymając je z dala od środowiska - Sander Defruyt, Lead of the New Plastics Economy initiative w Fundacji Ellen MacArthur.

Aby osiągnąć to nowe, trudne zobowiązanie, Ferrero zaangażuje całą Firmę, swoich dostawców i partnerów. Inwestycje w badania i rozwój oraz w otwartą innowację a także współpraca z partnerami pomogą zrealizować strategię Ferrero dotyczącą eliminowania zbędnych opakowań z tworzyw sztucznych bez ograniczania jakości i świeżości oferowanych produktów.

Realizując swoje globalne zobowiązanie Ferrero podejmie następujące inicjatywy w ramach planu działań do 2025 roku:

Badania i rozwój oraz otwarte innowacje
Zmiana projektu produktów i opakowań w celu spełnienia oczekiwań Konsumentów oznacza umieszczenie innowacji w centrum działań Grupy. Kontynuujemy inwestycje w badania i rozwoj oraz otwartą innowację w celu:
  • pozbycia się zbędnych opakowań z tworzyw sztucznych,
  • zmaksymalizowania użycia materiałów pochodzących z recyklingu, jeśli jest to bezpieczne dla naszych Konsumentów,
  • zbadania projektów nowych materiałów opakowaniowych nadających się do kompostowania, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w zakresie kompostowania materiałów na morzu.
Aby wzmocnić inicjatywy recyklingu odpadów z lokalnych fabryk, Ferrero współpracuje z wieloma podmiotami, np. firmami zajmującymi się recyklingiem, krajowymi systemami gospodarki odpadami, przedsiębiorstwami spoza sektora żywnościowego w celu:
  • zbadania zastosowań do recyklingu struktur opakowań,
  • zidentyfikowania projektów wykorzystujących odpady z fabrycznych opakowań w celu zapewnienia obiegu zamkniętego przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.
Działania globalne i lokalne
Ferrero będzie nadal współpracować ze swoimi dostawcami i partnerami w skali globalnej i lokalnej, angażując się w pracę odpowiednich stowarzyszeń i organizacji w celu usprawnienia definicji i metod testowania dla obecnej infrastruktury.
Ferrero zwiększy swoje zaangażowanie w zapobieganie wyciekom w systemie zbiórki odpadów:
  • informując Konsumentów o właściwych metodach utylizacji oraz podając wskazówki dotyczące demontażu i recyklingu opakowań,
  • dołączając do kluczowych stowarzyszeń i organizacji w celu wypracowywania odpowiednich rozwiązań.
Grupa Ferrero będzie publikować informacje dotyczące zaawansowania prac prowadzących do tego, aby do 2025 roku wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.