Powrót

2020-10-29

Ferrero publikuje 11. Raport Zrównoważonego Rozwoju

Ferrero publikuje 11. Raport Zrównoważonego Rozwoju

  • W ramach przedstawionych celów na 2030 Ferrero obniży całkowitą emisję gazów cieplarnianych na tonę produktu o 43% w stosunku do 2018 r.
  • Obniżenie emisji zakładów należących do firmy jest zgodne z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5oC.
  • Osiągnięto już postępy w zakresie ekologicznych opakowań i odpowiedzialnego pozyskiwania składniki.
Luksemburg, x października 2020 r., Grupa Ferrero, globalny leader na rynku słodyczy pakowanych, opublikowała dzisiaj 11. raport zrównoważonego rozwoju stanowiący najnowszy element zobowiązania na rzecz lepszego jutra. W swoim raporcie Ferrero przedstawia nowe ambitne cele związane z obniżeniem emisji dwutlenku węgla do roku 2030, a także przegląd celów i postępów firmy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

W związku z kryzysem klimatycznym firmy muszą zwiększyć swoje zobowiązania, a my sami w Ferrero przyjęliśmy dwa cele w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Do roku 2030 nasza firma pragnie zmniejszyć o połowę wielkość wszystkich emisji naszych zakładów (cel 1 i 2), co jest zgodne z celem przewidzianym w porozumieniu paryskim dotyczącym ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu 1,5oC. W pełnym zakresie celów Ferrero zobowiązuje się do ograniczenia emisji o 43% na każdą tonę wytworzonego produktu. Dla obydwu celów za rok bazowy przyjęto 2018.

Aby osiągnąć pierwszy cel, Ferrero opracowało plan ograniczenia emisji dla zakładów, magazynów i biur. Jeżeli chodzi o drugi cel, który obejmuje także emisje w ramach trzeciego celu, firma współpracuje z dostawcami nad ograniczeniem emisji, a jednocześnie analizuje dotychczasowe rozwiązania i opracowuje nowe produkty.

Najważniejsze punkty 11. raportu zrównoważonego rozwoju Ferrero

Ferrero w dalszym ciągu zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju, które są najważniejsze dla Grupy. Poniżej znajdują się wybrane najważniejsze punkty, z których wszystkie są dostosowane do nowych kluczowych filarów strategii zrównoważonego rozwoju: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania surowców, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i podmiotowego traktowania człowieka.
  • W 2019 r. Ferrero zobowiązało się, aby do roku 2025 wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. W ramach tego zobowiązania Ferrero podpisało Nowe Globalne Zobowiązanie na rzecz Nowego Plastiku Fundacji Ellen MacArthur, co odzwierciedla ambicje firmy odgrywania aktywnej roli w eliminowaniu problematycznych i niepotrzebnych opakowań plastikowych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i projektom.
  • W styczniu 2015 r. Ferrero osiągnęło swój cel dotyczący dostaw oleju palmowego w 100% certyfikowanego przez RSPO jako olej segregowany i w dalszym ciągu utrzymuje zgodność z tym celem. W ubiegłym roku Ferrero zostało uznane za jedną z najbardziej ekologicznych firm wykorzystujących olej palmowy w rankingu WWF Palm Oil Buyers Scorecard.
  • W raporcie podkreślono także postępy osiągnięte w ramach realizacji programów Ferrero dotyczących wartości w uprawie (Ferrero Farming Values) zapoczątkowanych w 2013 r. w celu zaspokojenia ambicji firmy związanych ze stworzeniem zrównoważonego łańcucha dostaw najważniejszych surowców. W 2019 r. zespoły programu Ferrero dotyczącego wartości w uprawie orzechów laskowych odwiedziły ponad 21 000 rolników i pomogły im w zwiększeniu plonów o ponad 40%. W ramach programu Ferrero dotyczącego wartości w uprawie kakao zajęto się najważniejszymi problemami trzech filarów łańcucha dostaw: poprawą warunków życia rolników i społeczności, ochroną praw dzieci i ochroną kapitału naturalnego. W 2019 r. Ferrero wsparło ponad 100 000 rolników, poza tym wyremontowało lub wybudowało około 50 szkół, a także wyposażyło ponad 13 000 dzieci w materiały edukacyjne.
  • W 2019 r. ziarna kakaowca Ferrero uzyskały w 81% certyfikat zrównoważonej produkcji, a firma jest na dobrej drodze, aby do końca 2020 r. 100% ziaren kakaowca było segregowanych i identyfikowalnych. Pozwoli to Ferrero zapewnić pełną przejrzystość łańcucha dostaw i sprawne rozwiązywanie wszelkich problemów. W ramach rozwoju firma dąży do umocnienia swojej strategii na rzecz zrównoważonych upraw kakao. Podejmowane działania obejmują zwiększenie zakresu programów w terenie wraz z dostawcami i partnerami reprezentującymi organizacje pozarządowe, jak też wdrażanie systemów monitorowania pracy dzieci i zapobiegania jej w ramach całego łańcucha dostaw.
Giovanni Ferrero, Executive Chairman Grupy Ferrero: „W miarę jak zbliżamy się do końca 2020 r., definiujemy nową strategię i zobowiązania umożliwiające nam zmierzenie się z ryzykiem i szansami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, które są najważniejsze dla naszej rosnącej działalności. W nowym raporcie przedstawiliśmy pierwszy zarys nowych priorytetów strategicznych związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym nasz nowy cel w dziedzinie ochrony klimatu do roku 2030. Rozpoczynając nowy etap w historii firmy z przyjemnością będę informował o dalszych osiągnięciach i postępach w realizacji nowej strategii”.

Lapo Civiletti, Chief Executive Officer Grupy Ferrero: „Ferrero zawsze było firmą, która pragnie mieć korzystny wpływ na pracowników, konsumentów, rodziny i lokalne społeczności tam, gdzie prowadzimy działalność. W dalszym ciągu będziemy podejmować wszelkie wysiłki, aby wywiązać się ze zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i usprawnić sposób działania. Ścisła współpraca z naszymi dostawcami i partnerami strategicznymi ma dla nas kluczowe znaczenie w dążeniu do istotnych zmian”.

Po więcej informacji odwiedź www.ferrerosustainability.com

Kontakt do mediów: Kontakt.MEDIA@ferrero.com

FERRERO POLSKA COMMERCIAL Sp.z.o.o

Siedziba firmy

Ul.Wiertnicza 126, 02-952 WARSZAWA

TEL. +48 22 5505000

FAX. +48 22 5505001