Powrót

2021-10-13

WWF UZNAJE GRUPE FERRERO JAKO LIDERA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA OLEJU PALMOWEGO

WWF UZNAJE GRUPE FERRERO JAKO LIDERA W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNEGO POZYSKIWANIA OLEJU PALMOWEGO

Uznanie to stanowi podkreślenie zaangażowania Ferrero i jej działań mających na celu wyjście poza już i tak wysokie standardy certyfikacji, czego potwierdzeniem jest ogłoszony Plan Działań na rzecz Oleju Palmowego.

World Wildlife Fund (WWF) opublikował kolejną edycję rankingu Palm Oil Buyers Scorecard na 2021 r., w którym Ferrero jest liderem wśród 227 globalnych firm, zajmując 2. miejsce w klasyfikacji ogólnej i 1. miejsce wśród wszystkich producentów, z wynikiem 21,7 pkt. na 24 pkt. W szóstej edycji rankingu WWF analizowane były globalne firmy z różnych branż przy użyciu rygorystycznych kryteriów, które pozwalają na ocenę konkretnych działań i postępów w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju światowej branży oleju palmowego.

Dla przypomnienia, w 2015 roku byliśmy jedną z pierwszych globalnych firm, która zaopatrywała się w zrównoważony olej palmowy posiadający certyfikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), który jest segregowany i którego pochodzenie można prześledzić aż do plantacji. Idziemy dalej niż ten i tak wysoki wymóg certyfikacji, który bezpośrednio uwzględnia złożoność branży, dzięki inicjatywom realizowanym w trzech kluczowych obszarach nakreślonych w naszej najnowszej karcie Palm Oil Charter: prawa człowieka i działania prospołeczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, a także transparentność dostawców. Ponadto, jesteśmy aktywnymi członkami grupy POIG (Palm Oil Innovation Group) oraz inicjatywy HCSA (High Carbon Stock Approach).

Mario Abreu, Szef Działu CSR i zrównoważonego rozwoju Ferrero stwierdził: „Mamy świadomość, że istnieje wiele złożonych kwestii związanych z przemysłem oleju palmowego, które wymagają rozwiązania, dlatego praca na rzecz rozwoju bardziej odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest dla nas najwyższym priorytetem, nie tylko w przypadku oleju palmowego, ale wszystkich naszych surowców. Z tego względu jesteśmy dumni, że WWF po raz kolejny doceniła nasze zobowiązania i konkretne działania, które pomagają wspólnie kształtować lepszą przyszłość.”

Plan działania Ferrero na rzecz oleju palmowego

Po ogłoszeniu rankingu WWF Scorecard i jako kolejny krok na drodze do wyjścia poza pozyskiwanie 100% segregowanego oleju palmowego z certyfikatem RSPO, opublikowaliśmy dzisiaj nasz plan działania Action Plan. Zawiera on konkretne kroki, które podejmujemy, aby wypełnić zobowiązania zawarte w karcie Palm Oil Charter.

Niektóre z działań strategicznych przedstawionych w naszym Planie Działań na rzecz Oleju Palmowego to:

  • Prawa człowieka i działania prospołeczne: wdrażanie programów mających na celu poprawę warunków pracy drobnych plantatorów i budowanie ich stabilności.
  • Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: aktywna ochrona drzewostanu i/lub odtwarzanie naturalnych obszarów leśnych w celu generowania pozytywnego wpływu na emisję dwutlenku węgla i bioróżnorodność, we współpracy z naszymi dostawcami.
  • Transparentność dostawców: dążenie do osiągnięcia pełnej identyfikowalności wszystkich źródeł zaopatrzenia aż do poziomu plantacji, poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, takich jak narzędzie do monitorowania satelitarnego Starling.

„Plan działania Ferrero na rzecz oleju palmowego pokazuje, w jaki sposób nasza spółka holistycznie wdraża konkretne inicjatywy, które wspierają nasze zobowiązania w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw oleju palmowego", skomentował Marco Gonçalves, Dyrektor ds. zaopatrzenia i Hazelnut Company Ferrero. „Dzięki ścisłej współpracy z naszymi dostawcami i partnerami, utrzymujemy wszelkie standardy zgodności poprzez ciągłe doskonalenie podejścia do odpowiedzialnego zaopatrzenia, które ma na celu pomoc w generowaniu korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych dla wszystkich" – dodał Gonçalves.”