Powrót

2022-02-17

Grupa Ferrero zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Ferrero zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Ferrero zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 sierpnia 2021 r. z obrotem 12,7 mld euro

Ferrero International S.A., spółka dominująca Grupy Ferrero, zatwierdziła Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony 31 sierpnia 2021 roku. Grupa Ferrero, w której Giovanni Ferrero pełni funkcję Executive Chairman, a Lapo Civiletti, jest na stanowisku CEO zamknęła rok finansowy ze skonsolidowanymi obrotami na poziomie 12,7 mld euro, co oznacza wzrost o +3,4% w porównaniu z obrotami z roku poprzedniego, które wyniosły 12,3 mld euro.

Wraz z tym zatwierdzeniem, Ferrero International S.A. skonsolidowała 107 spółek i 32 zakłady produkcyjne na całym świecie, sprzedając bezpośrednio i poprzez dystrybutorów w ponad 170 krajach. Tymczasem średnie zatrudnienie w Grupie w latach 2020/2021 wyniosło 34.374 pracowników, wzrastając z 34.121 pracowników w latach 2019/2020. Stan zatrudnienia na dzień 31 sierpnia 2021 roku wynosił 38.767 pracowników, w porównaniu do 37.122 pracowników na dzień 31 sierpnia 2020 roku.
Pomimo niepewności spowodowanej środkami restrykcyjnymi związanymi z Covid-19, które wywarły wpływ na rok fiskalny 2020/2021 na całym świecie, Grupa Ferrero szybko dostosowała się do wyzwań wynikających z pandemii. Traktując priorytetowo zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i pracowników, Grupa Ferrero była w stanie wykazać się elastycznością i skutecznością, aby zagwarantować ciągłość operacyjną i dostawy produktów do swoich konsumentów.

Grupa Ferrero osiągnęła wzrost sprzedaży netto produktów gotowych. Najważniejsze z nich to:

- Wzrost na poszczególnych rynkach, w tym we Francji, Niemczech i Chinach oraz konsolidację udziałów rynkowych w większości regionów;
- Wzrost kultowych marek, takich jak Ferrero Rocher®, Kinder Bueno®, Kinder Joy® i Kinder Chocolate®;
- Wprowadzenie na rynek nowych produktów, w tym lodów Ferrero Rocher® i Raffaello®.
W roku obrotowym 2020/2021 Grupa Ferrero nabyła 100% wyemitowanego kapitału zakładowego Eat Natural, brytyjskiego producenta wysokiej jakości batonów zbożowych, tostów musli i granoli, działającego w segmencie rynku przekąsek owocowych i orzechowych, w celu rozszerzenia oferty produktowej Grupy.

Ponadto Grupa Ferrero zrealizowała kilka kluczowych inicjatyw, takich jak: zwiększenie inwestycji w swoje kultowe marki, wzmocnienie wewnętrznych działań badawczo-rozwojowych oraz, kolejny rok z rzędu, inwestowanie w poprawę i rozbudowę swoich fabryk, zakładów i urządzeń. W ramach strategii ciągłego rozwoju technologicznego Grupa zwiększyła swoje moce produkcyjne, dokonując inwestycji kapitałowych o łącznej wartości 839 mln euro - główne inwestycje to rzeczowe aktywa trwałe (757 mln euro) w fabrykach we Włoszech, Niemczech, USA i Polsce.

Inwestycje te reprezentują stałe podejście Grupy do poprawy jakości, świeżości, bezpieczeństwa żywności, konkurencyjności i tego, co jest kluczowe dla Ferrero - zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko.
Luksemburg, 10 lutego 2022 r.