Nasze zobowiązanie do zrównoważonego pozyskiwania orzechów laskowych

Nawiązując do naszego Kodeksu Dostawcy, w styczniu 2021 roku Ferrero opublikowało Kartę Orzecha Laskowego. Dokument ten dotyczy wszystkich pozyskiwanych przez nas orzechów laskowych, a jej podstawą jest zagwarantowanie zgodności z naszymi wymogami na całej długości naszego łańcucha wartości oraz nasze przekonanie, że musimy wyjść ponad tę "zgodność" określając konkretne zobowiązania w oparciu o wybrane priorytety i inicjatywy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Orzecha Laskowego Ferrero, aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach i wymaganiach opartych na wybranych priorytetach zgodnie z naszymi kluczowymi filarami odpowiedzialnego pozyskiwania surowców: Prawa Człowieka i Praktyki Społeczne, Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój oraz Transparentność Dostawców. Naszym celem jest stanie się siłą napędową przemysłu orzechów laskowych, który tworzy wartości dla wszystkich.