GLOBALNA OBECNOŚĆ W INTERNECIE

Na całym świecie Grupa Ferrero dysponuje wieloma stronami internetowymi, na których można znaleźć informacje nt. działalności firmy, jej produktów oraz aktywności w obszarze odpowiedzialności społecznej. Każda z tych stron jest wyrazem świadomej i transparentnej komunikacji z konsumentami, którzy są zawsze w centrum uwagi Ferrero.
Jako firma o globalnym zasięgu, Ferrero głęboko wierzy, że efektywne zasady samoregulacji w zakresie komunikacji reklamowej stanowią wartościową podstawę do uzyskania przez konsumentów szczegółowych i wiarygodnych treści. Z tego powodu Ferrero dołączyło do inicjatywy „EU pledge”, która dotyczy odpowiedzialnego podejścia do promowania produktów żywnościowych wobec dzieci poniżej 12 lat - zarówno w TV jak i w prasie, radiu i internecie. Spełnianie tych wymagań w internecie jest stale monitorowane. W 2018 r. poddano kontroli 250 stron internetowych, z których 95% było zgodnych z wymaganiami.

STRONY INTERNETOWE

STRONY MIĘDZYNARODOWE