FERRERO NA ŚWIECIE

Grupa Ferrero zatwierdziła roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 sierpnia 2014 r. Grupa osiągnęła obrót na poziomie 8,4 miliarda euro

Ferrero International S.A., jednostka zarządzająca Grupy Ferrero, zatwierdziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone na dzień 31 sierpnia 2014 r. Według stanu na ten dzień Grupa składa się z siedemdziesięciu czterech skonsolidowanych spółek oraz z dwudziestu zakładów produkcyjnych, z których trzy działają jako przedsiębiorstwa społeczne (Social Enterprises). Produkty Ferrero są sprzedawane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów w ponad 160 krajach.

Grupa kierowana przez Dyrektora Generalnego Giovanniego Ferrero osiągnęła obrót skonsolidowany na poziomie 8 mld 412 mln euro. Oznacza to wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 3,9%, kiedy to Grupa Ferrero osiągnęła obrót w wysokości 8 mld 100 mln euro.

Wzrost ten jest wynikiem niezwykłego dynamizmu w rozwoju nowych rynków, pomimo trudności występujących w gospodarce międzynarodowej. Sprzedaż produktów Ferrero w większości krajów osiągnęła poziom lat ubiegłych, a w niektórych przypadkach była nawet lepsza - w Azji, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Meksyku i Turcji. Rynki Bliskiego Wschodu są również w fazie silnego wzrostu.

Wyniki osiągnięte na kluczowych rynkach Wielkiej Brytanii, Polski i Niemiec były bardzo dobre. Wyniki osiągnięte na głównych rynkach południowej Europy były zasadniczo stabilne lub w niewielkim stopniu niższe ze względu na skutki kryzysu gospodarczego.

Analizując poszczególne produkty, pozytywne wyniki osiągnęły „Kinder Joy” (we Włoszech znane jako „Kinder Merendero”), Kinder Bueno, Kinder Niespodzianka i Ferrero Rocher, które przyczyniły się do osiągnięcia całkowitego wzrostu na różnych rynkach, odpowiednio 29%, 10%, 9% i 6%. Nutella i Tic Tac również osiągnęły dobre wyniki.

Tegoroczny wynik finansowy Grupy uległ poprawie przy stabilnym wyniku operacyjnym. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 907 milionów euro (+14,2% w porównaniu do ubiegłego roku).
Nowe inwestycje dokonywane przez Ferrero w ostatnim roku budżetowym wyniosły 537 milionów euro, z czego 458 milionów euro (5,4% sprzedaży) zostało przeznaczone na wzmocnienie działań przemysłowych i produkcyjnych Grupy, głównie we Włoszech, Niemczech, Kanadzie, Indiach, Brazylii, Meksyku i Chinach.

Grupa Ferrero w dalszym ciągu umacnia swoją obecność na rynku orzechów laskowych, aby zagwarantować i poprawić jakość podstawowego surowca i zapewnić niepowtarzalny smak swoim produktom – Nutelli, Ferrero Rocher i Kinder Bueno. W lipcu 2014 r. Grupa ogłosiła przejęcie 100% rodzinnej grupy Oltan, firmy o kluczowym znaczeniu w dostarczaniu, przetwarzaniu i sprzedaży orzechów laskowych, z rocznym obrotem około 500 milionów dolarów. Przejęcie to pogłębi zaangażowanie społeczne Grupy Ferrero w zrównoważone metody upraw, które zostało już rozpoczęte w Turcji dzięki specjalnemu programowi „Ferrero Farming Values” (FFV). Program ten łączy zaangażowanie społeczne realizowane we współpracy z partnerami i instytucjami lokalnymi z rozwojem i propagowaniem metod upraw stosowanych przez miejscowych rolników, wpływających na wzrost ich produktywności.

Średni poziom zatrudnienia w Grupie w roku obrotowym 2013/2014 wynosił 24 836 osób. Zatrudnienie osiągnęło zatem wzrost w porównaniu do roku ubiegłego (22 831 osób w 2012/2013). Zatrudnienie na dzień 31 sierpnia 2014 wynosił 27 457 pracowników (24 777 osób 31 sierpnia 2013).

Doliczając współpracowników zewnętrznych całkowita liczba wynosiła 34 236 osób.