Badania

Badania

Naszym silnym punktem jest nieustanne poszukiwanie produktów oryginalnych i innowacyjnych. To trudne i wymagające zaangażowania zadanie spoczywa na należącej do grupy spółce Soremartec (Société de Recherche de Marketing et Technique). W skład spółki Soremartec wchodzi także dział Badań i Rozwoju Grupy Ferrero.

Misja Soremartec polega na badaniu, projektowaniu i tworzeniu nowych produktów w pełni zgodnych z filozofią Ferrero, smakołyków i słodyczy absolutnie oryginalnych, mogących otwierać nowe obszary rynku, charakteryzujących się wyjątkowymi składnikami, otrzymywanych w wysoce skomplikowanych technologicznie procesach produkcyjnych.

Ocena organoleptyczna i sensoryczna produktów, jak również monitorowanie sektora przemysłu spożywczego stanowią podstawę do realizacji takich procesów produkcyjnych, które zapewniłyby najwyższą jakość produktów przy równoczesnej optymalizacji kosztów. Grupa inżynierów specjalistów w sposób ciągły prowadzi monitorowanie różnych sektorów przemysłu w celu odkrycia i przetestowania nowych i wyjątkowych metod produkcyjnych użytecznych dla przekształcania surowców w wyjątkowe produkty.

Technologia

Technologia

Wprowadzanie każdego dnia na rynki całego świata milionów produktów cukierniczych wysokiej jakości możliwe jest tylko dzięki nieustannej polityce innowacji, obejmującej procesy produkcji i pakowania. Liczne innowacje techniczne wprowadzane przez Ferrero na liniach produkcyjnych zostały opatentowane, aby chronić kreatywność i pomysłowość Ferrero w zakresie produkcji przemysłowej.

Nieustanna troska o jakość, w połączeniu z chęcią tworzenia absolutnie oryginalnych produktów cukierniczych nierzadko rodzą potrzebę rozwoju specjalnych technologii i urządzeń. Tak było w przypadku Ferrero Rocher, którego charakteryczną formę tworzy kulisty wafelek. Stworzenie tej formy, przeniesionej następnie na inne produkty Ferrero, było rezultatem badań i wprowadzenia unikalnych, nieobecnych wcześniej na rynku urządzeń.

Również w kwestii pakowania Ferrero stale szuka alternatywnych rozwiązań rozwijając takie metody pakowania, które ułatwiają przechowywanie oraz wydłużają termin przydatności do spożycia. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań technicznych umożliwiających tworzenie opakowań będących w stanie ograniczyć uszkodzenia termiczne, którym może ulec produkt w niesprzyjających warunkach klimatycznych, opakowań aktywnych (które chronią i konserwują, np.: absorbując tlen), opakowań anti-tampering (skutecznych w ochronie produktów przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi) i o wysokiej barierze antytlenowej (wytworzonych z użyciem tworzywa o wysokim wskaźniku nieprzepuszczalności) w celu ograniczenia utleniania.
Pozornie proste rozwiązania, jak np. przewiązanie opakowań wstążką lub umieszczenie na nim dekoracji, mogą stanowić problem w przypadku dużych ilości produktu. Nie jest możliwe ręczne wykonywanie tych czynności bez narażania produktu na uszkodzenia. Ferrero musiało wprowadzić wysoki poziom automatyzacji swoich linii produkcyjnych po to, aby upiększać swoje produkty jednakowymi ozdobami, ograniczając do minimum ryzyko uszkodzeń samego produktu. Opracowaliśmy specjalne systemy i urządzenia, pozwalające jednocześnie pracować nad dziesiątkami produktów, ze szczególną troską dbając o każdy z nich.