Kodeks Etyczny

Nasz Kodeks Etyczny stworzyliśmy po to, aby wszystkie podejmowane przez nas działania były jasne i przejrzyste. Dzięki niemu przypominamy wszystkim pracującym z nami osobom o najważniejszych wartościach, na jakich opiera się nasza firma.

Kodeks Etyczny pozwala nie tylko sformalizować dobrze już ugruntowaną politykę, ale jest też swoistym przewodnikiem, „kompasem” wykorzystywanym w naszych przyszłych działaniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Kliknij tutaj aby pobrać dokument (wersja PDF) >

INFOLINIA INTEGRALNOŚCI FERRERO


Infolinia Integralności Ferrero jest przeznaczona do poufnego zgłaszania problemów związanych z naszym Kodeksem Etycznym i/lub naszym Kodeksem Postępowania w Biznesie. Otwarta jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i dostępna jest w 43 językach. Infolinia Integralności Ferrero jest zarządzana przez stronę trzecią, Convercent. Po przekazaniu zgłoszenia firmie Convercent zgłoszenie jest od razu udostępniane Komisji Sterującej Ferrero w celu weryfikacji.

"Kliknij tutaj”, aby połączyć się z Infolinią Integralności Ferrero w celu zadania pytania, zgłoszenia incydentu lub znalezienia lokalnego numeru telefonu.