Kodeks Etyczny

Nasz Kodeks Etyczny stworzyliśmy po to, aby wszystkie podejmowane przez nas działania były jasne i przejrzyste. Dzięki niemu przypominamy wszystkim pracującym z nami osobom o najważniejszych wartościach, na jakich opiera się nasza firma.

Kodeks Etyczny pozwala nie tylko sformalizować dobrze już ugruntowaną politykę, ale jest też swoistym przewodnikiem, „kompasem” wykorzystywanym w naszych przyszłych działaniach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

Kliknij tutaj aby pobrać dokument (wersja PDF) >