KOMUNIKACJA Z KONSUMENTEM

Ostatnie dziesięciolecia przyniosły znaczące zmiany w nawykach żywieniowych i trybie życia. Ograniczanie ruchu i nadmierna konsumpcja nieuchronnie spowodowały wzrost problemów zdrowotnych, często objawiających się nadwagą lub otyłością. Problem ten narasta w wielu krajach, w Unii Europejskiej zostały więc podjęte kroki, by przeciwdziałać temu zjawisku i promować zdrowy tryb życia.

W 2005 roku komisarz Kyprianou wprowadził w życie Europejską Platformę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia mającą za zadanie:
• edukację i informowanie konsumenta, również poprzez właściwy opis produktu na etykiecie,
• promocję aktywności fizycznej,
• promowanie zbilansowanej diety, rozwijanie zdrowszych alternatywnych opcji, ustalenie wielkości porcji,
• działania prozdrowotne w obszarze marketingowo-reklamowym.

Nadrzędnym celem wszystkich wymienionych powyżej inicjatyw jest umożliwienie konsumentowi podejmowania samodzielnych i świadomych wyborów odnośnie diety i stylu życia, które powinny przyczynić się do utrzymania przez niego właściwego stanu zdrowia.

Ferrero deklaruje aktywny udział w implementacji zaleceń Europejskiej Platformy i aktywnie uczestniczy w licznych inicjatywach mających na celu zahamowanie niekorzystnych trendów i poprawy stanu zdrowotnego społeczeństwa.

W jakich obszarach działa Ferrero?
• Uczestniczy w dobrowolnym programie samoregulacji reklamy do dzieci;
• Uczestniczy w pracach Europejskiej Platformy ds. Diety, Aktywności Fizycznej;
• Uczestniczy w programie MEDIASMART mającym na celu nauczenie dzieci jak odróżniać programy telewizyjne od reklamy;
• Bierze udział we francuskiej inicjatywie EPODE (Ensemble Prevenons l’ Obesite’ Des Enfants ) oraz w polskim programie edukacyjnym Trzymaj Formę ;
• Prowadzi prace nad modyfikacją etykiet produktów Kinder tak, by zapewnić konsumentom łatwy i powszechny dostęp do informacji na temat wartości odżywczych i zdrowotnych produktów;
• Uczestniczy w dobrowolnym programie Znakowania Wartością Odżywczą GDA
• Promuje zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną poprzez wspieranie takich inicjatyw jak cykliczny turniej siatkówki w szkołach (Kinder +Sport), Mini Tour de Pologne;
• Modyfikuje język reklamy i komunikacji

Od 1 stycznia 2012, Grupa Ferrero wprowadza specjalne zasady dotyczące reklamy i marketingu. Z ich pełnym brzmieniem można zapoznać się na stronie korporacyjnej naszej Firmy >