Środowisko

Ferrero prowadząc swoją działalność troszczy się o środowisko naturalne, w którym działa.
Realizując swoje cele przestrzega zasad ochrony środowiska, stara się minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne.

Zarządzając procesem produkcyjnym racjonalnie wykorzystuje energię, surowce i kapitał ludzki, minimalizując straty i ilości odpadów. Jeśli jest to możliwe korzysta ze źródeł odnawialnych.

Dba o zasoby wody racjonalnie planując i ograniczając jej zużycie.

Wyznacza cele dotyczące ochrony środowiska i przeprowadza ciągłą kontrolę osiąganych rezultatów.

Jest zaangażowana w akcje edukacyjne dla swoich pracowników, aby powyższe cele mogły być realizowane na wszystkich poziomach organizacji.

Aby zagwarantować realizację przedstawionych działań w sposób uporządkowany, Firma wdrożyła system zarządzania środowiskiem naturalnym zgodny z normą ISO 14001:2004. Dzięki temu systemowi każde centrum produkcyjne podchodzi do zagadnienia w sposób globalny, łącząc rozwój i działania firmy z ochroną środowiska.