FERRERO w Polsce

FERRERO w Polsce

• Na terenie Polski funkcjonują dwie spółki: FERRERO Polska Commercial Sp. z o.o. w Warszawie, która koncentruje się na działalności handlowej i marketingowej, oraz FERRERO Polska Sp. z o.o., która prowadzi fabrykę w Belsku Dużym k. Grójca.

• Łącznie obie firmy dają pracę ponad 2750 Pracownikom.

• FERRERO rozpoczęło działalność w Polsce w 1992 r. Był to pierwszy krok właściciela firmy, Pana Michele Ferrero, w kierunku rozwoju firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym wydarzeniem było wybudowanie w 1997 r. fabryki w niewielkiej miejscowości Belsk Duży. Zakład ten produkuje i konfekcjonuje słodycze sprzedawane w prawie 70. krajach świata.

• Od wielu lat FERRERO w Polsce realizuje przemyślaną i szeroko zakrojoną działalność w zakresie sponsoringu społecznego. Przykładem może być program „Kinder+Sport”, w ramach którego firma propaguje sport i edukację sportową wśród dorosłych, młodzieży i dzieci. Więcej informacji: www.kinderplussport.pl

• FERRERO Polska Commercial Sp. z o.o. i FERRERO Polska Sp. z o.o. to również aktywni pracodawcy. W ciągu ostatnich kilku lat obie firmy otrzymały tytuły i nagrody w tym m.in. „Solidny Pracodawca Roku” i „HR najwyższej jakości”. Znalazły się także w kolejnych rankingach „100 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce” wg. Universum i „100 najlepszych firm” polskiej edycji badania Trendence Graduate Barometer. Więcej informacji: www.ferrerocareers.com

Kariera

FERRERO Polska Sp. z o.o.                                 
CO OFERUJEMY:
• praktyki
• staże
• projekty do realizacji
• pracę
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Warunki uzgadniane są każdorazowo indywidualnie. Uwzględniają one aktualne potrzeby pracodawcy oraz zainteresowania, profil, umiejętności i potrzeby kandydata. Co roku w okresie letnim organizujemy praktyki dla ok. 20 – 30 studentów, którzy realizują dla nas interesujące projekty wzbogacając przy tym swoje doświadczenia. Wiele z tak rozpoczętych relacji przeradza się następnie w stałą współpracę na podstawie umowy o pracę, która umożliwia dalszą karierę zawodową, również międzynarodową.
GŁÓWNE OBSZARY W KTÓRYCH DZIAŁAMY
Produkcja bardzo dynamiczna oraz nowocześnie zorganizowana i zarządzana
Technika od klasycznego utrzymania ruchu aż po projektowanie maszyn uwzględniające najnowszy stan wiedzy technicznej z zakresu automatyki i robotyki
Jakość postawiona jako nasz najwyższy priorytet z całym zakresem systemów i certyfikatów oraz doskonale wyposażonym laboratorium
Technologia dbałość o proces, w którym powstają delikatne i wysublimowane produkty
Logistyka zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie „Just In Time” przy wielkich i dynamicznie zmieniających się wolumenach produkcyjnych oraz globalnej sieci dostaw obejmującej cały świat
PLANY REKRUTACYJNE:
W zależności od zapotrzebowania organizujemy staże i praktyki. Oferty publikowane są na stronie Biura Karier Politechniki Warszawskiej oraz na stronie Biura Karier SGGW.
Zatrudnienie w naszej Firmie mogą znaleźć osoby zainteresowane rozwojem w wyżej wymienionych obszarach, w których działamy.


Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.     Staż wysokiej jakości
CO OFERUJEMY:
• praktyki
• staże
• pracę
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Warunki uzgadniane są każdorazowo indywidualnie. Uwzględniają one aktualne potrzeby pracodawcy oraz zainteresowania, profil, umiejętności i potrzeby kandydata.
GŁÓWNE OBSZARY W KTÓRYCH DZIAŁAMY
Marketing rozwój wyjątkowych i niepowtarzalnych globalnych marek Ferrero na polskim rynku z wykorzystaniem komunikacji i aktywności marketingowych na najwyższym poziomie
Sprzedaż priorytet jakości i świeżości sprzedawanych produktów przy realizacji wysokich standardów merchandisingowych
Trade Marketing budowa planów aktywności Firmy przy wsparciu działów Sprzedaży i Marketingu z wykorzystaniem zaawansowanych metodologii oraz nowoczesnych narzędzi przy jednoczesnym rozwoju Business Intelligence
Jakość Rynkowa unikalna staranność o jakość i świeżość produktów oferowanych konsumentom
Logistyka Handlowa zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie „Just In Time”
Rachunkowość, Finanse i Controlling zarządzanie finansami, controlling oraz prowadzenie rachunkowości przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów raportowania zgodnych z polskimi GAAP oraz międzynarodowymi IFRS; wewnętrzne procesy organizacyjne kształtowane na podstawie standardów Corporate Governance Grupy Ferrero oraz zasad dotyczących zarządzania ryzykiem
IT wsparcie wszystkich obszarów działalności oraz zakładu produkcyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie infrastruktury IT oraz oprogramowania biznesowego ERP
Prawo efektywne zarządzanie kwestiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i zagadnień związanych z obrotem gospodarczym
Public Relations kształtowanie relacji zewnętrznych w oparciu o najwyższe globalne standardy oraz szczególna dbałość o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
HR i Administracja stosowanie wysokich standardów HR-owych Grupy Ferrero; dbałość o zasady etyczne, przyjazną atmosferę i warunki pracy we własnym, nowoczesnym i funkcjonalnym biurowcu
PLANY REKRUTACYJNE:
W zależności od zapotrzebowania organizujemy staże i praktyki do 6-ciu miesięcy w poszczególnych obszarach. Oferty publikowane są na portalu pracuj.pl Zatrudnienie w naszej Firmie mogą znaleźć osoby zainteresowane rozwojem w wyżej wymienionych obszarach, w których działamy.

Polityka prywatności dla osób składających aplikacje w postępowaniach rekrutacyjnych Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. lub Ferrero Polska sp. z o.o. za pośrednictwem witryny Ferrero Careers