FERRERO w Polsce

FERRERO w Polsce

• Na terenie Polski funkcjonują dwie spółki: FERRERO Polska Commercial Sp. z o.o. w Warszawie, która koncentruje się na działalności handlowej i marketingowej, oraz FERRERO Polska Sp. z o.o., która prowadzi fabrykę w Belsku Dużym k. Grójca.

• Łącznie obie firmy dają pracę ponad 2750 Pracownikom.

• FERRERO rozpoczęło działalność w Polsce w 1992 r. Był to pierwszy krok właściciela firmy, Pana Michele Ferrero, w kierunku rozwoju firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym wydarzeniem było wybudowanie w 1997 r. fabryki w niewielkiej miejscowości Belsk Duży. Zakład ten produkuje i konfekcjonuje słodycze sprzedawane w prawie 70. krajach świata.

• Od wielu lat FERRERO w Polsce realizuje programy, jak i liczne projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jednym z ważniejszych programów jest Kinder Joy of moving, w ramach którego FERRERO inspiruje najmłodszych oraz ich rodziny do bycia aktywnymi na co dzień. Od 2020 roku program Kinder Joy of moving został Partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej. Więcej informacji: www.kinderjoyofmoving.pl

• FERRERO Polska Commercial Sp. z o.o. i FERRERO Polska Sp. z o.o. to również aktywni pracodawcy. W ciągu ostatnich kilku lat obie firmy otrzymały tytuły i nagrody w tym m.in. „Solidny Pracodawca Roku” i „HR najwyższej jakości”. Znalazły się także w kolejnych rankingach „100 najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce” wg. Universum i „100 najlepszych firm” polskiej edycji badania Trendence Graduate Barometer. Więcej informacji: www.ferrerocareers.com

Kariera

FERRERO Polska Sp. z o.o.                                 
CO OFERUJEMY:
• praktyki
• staże
• projekty do realizacji
• pracę
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Warunki uzgadniane są każdorazowo indywidualnie. Uwzględniają one aktualne potrzeby pracodawcy oraz zainteresowania, profil, umiejętności i potrzeby kandydata. Co roku w okresie letnim organizujemy praktyki dla ok. 20 – 30 studentów, którzy realizują dla nas interesujące projekty wzbogacając przy tym swoje doświadczenia. Wiele z tak rozpoczętych relacji przeradza się następnie w stałą współpracę na podstawie umowy o pracę, która umożliwia dalszą karierę zawodową, również międzynarodową.
GŁÓWNE OBSZARY W KTÓRYCH DZIAŁAMY
Produkcja bardzo dynamiczna oraz nowocześnie zorganizowana i zarządzana
Technika od klasycznego utrzymania ruchu aż po projektowanie maszyn uwzględniające najnowszy stan wiedzy technicznej z zakresu automatyki i robotyki
Jakość postawiona jako nasz najwyższy priorytet z całym zakresem systemów i certyfikatów oraz doskonale wyposażonym laboratorium
Technologia dbałość o proces, w którym powstają delikatne i wysublimowane produkty
Logistyka zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie „Just In Time” przy wielkich i dynamicznie zmieniających się wolumenach produkcyjnych oraz globalnej sieci dostaw obejmującej cały świat
PLANY REKRUTACYJNE:
W zależności od zapotrzebowania organizujemy staże i praktyki. Oferty publikowane są na stronie Biura Karier Politechniki Warszawskiej oraz na stronie Biura Karier SGGW.
Zatrudnienie w naszej Firmie mogą znaleźć osoby zainteresowane rozwojem w wyżej wymienionych obszarach, w których działamy.


Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.     Staż wysokiej jakości
CO OFERUJEMY:
• praktyki
• staże
• pracę
WARUNKI WSPÓŁPRACY:
Warunki uzgadniane są każdorazowo indywidualnie. Uwzględniają one aktualne potrzeby pracodawcy oraz zainteresowania, profil, umiejętności i potrzeby kandydata.
GŁÓWNE OBSZARY W KTÓRYCH DZIAŁAMY
Marketing rozwój wyjątkowych i niepowtarzalnych globalnych marek Ferrero na polskim rynku z wykorzystaniem komunikacji i aktywności marketingowych na najwyższym poziomie
Sprzedaż priorytet jakości i świeżości sprzedawanych produktów przy realizacji wysokich standardów merchandisingowych
Trade Marketing budowa planów aktywności Firmy przy wsparciu działów Sprzedaży i Marketingu z wykorzystaniem zaawansowanych metodologii oraz nowoczesnych narzędzi przy jednoczesnym rozwoju Business Intelligence
Jakość Rynkowa unikalna staranność o jakość i świeżość produktów oferowanych konsumentom
Logistyka Handlowa zarządzanie łańcuchem dostaw w systemie „Just In Time”
Rachunkowość, Finanse i Controlling zarządzanie finansami, controlling oraz prowadzenie rachunkowości przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów raportowania zgodnych z polskimi GAAP oraz międzynarodowymi IFRS; wewnętrzne procesy organizacyjne kształtowane na podstawie standardów Corporate Governance Grupy Ferrero oraz zasad dotyczących zarządzania ryzykiem
IT wsparcie wszystkich obszarów działalności oraz zakładu produkcyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie infrastruktury IT oraz oprogramowania biznesowego ERP
Prawo efektywne zarządzanie kwestiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej i zagadnień związanych z obrotem gospodarczym
Public Relations kształtowanie relacji zewnętrznych w oparciu o najwyższe globalne standardy oraz szczególna dbałość o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)
HR i Administracja stosowanie wysokich standardów HR-owych Grupy Ferrero; dbałość o zasady etyczne, przyjazną atmosferę i warunki pracy we własnym, nowoczesnym i funkcjonalnym biurowcu
PLANY REKRUTACYJNE:
W zależności od zapotrzebowania organizujemy staże i praktyki do 6-ciu miesięcy w poszczególnych obszarach. Oferty publikowane są na portalu pracuj.pl Zatrudnienie w naszej Firmie mogą znaleźć osoby zainteresowane rozwojem w wyżej wymienionych obszarach, w których działamy.

Polityka prywatności dla osób składających aplikacje w postępowaniach rekrutacyjnych Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. lub Ferrero Polska sp. z o.o. za pośrednictwem witryny Ferrero Careers