ŚWIADOMY WYBÓR DZIĘKI ODPOWIEDZIALNEJ KOMUNIKACJI

Rosnące na całym świecie zainteresowanie kwestiami zdrowej diety, prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej stanowi prawdziwe wyzwanie dla międzynarodowej społeczności podmiotów działających w branży spożywczej, której częścią jest Ferrero.

Ferrero wyznaje zasadę, że odpowiedzialna komunikacja handlowa może pomóc konsumentowi w dokonaniu właściwego wyboru artykułów spożywczych, a także uświadomieniu sobie znaczenia zdrowego odżywiania się, prawidłowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej z punktu widzenia prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Branża spożywcza może odegrać istotną rolę na tym polu, dzięki komunikacji w formie reklamy zgodnej z zasadami prawidłowego odżywiania, zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, a przy tym pozostawiającej możliwość osobistego wyboru.

Ferrero uważa, że dobrze skonstruowany mechanizm autoregulacji w zakresie reklamy stanowi podstawę zapewnienia konsumentowi prawa do uzyskania zgodnej z prawdą i dokładnej informacji.

Ferrero uważa, że dobrze skonstruowany mechanizm autoregulacji w zakresie reklamy stanowi podstawę zapewnienia konsumentowi prawa do uzyskania zgodnej z prawdą i dokładnej informacji.
Z tego właśnie powodu Ferrero aktywnie uczestniczy w tworzeniu przepisów autoregulacyjnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, działając na tym polu zarówno indywidualnie, jak i poprzez organizacje, których jest członkiem (takie, jak: WFA, World Federation of Advertisers (Światowa Federacja Reklamodawców), i IFBA, International Food & Beverage Alliance).

Kliknij tutaj, aby pobrać pełną wersję dokumentu "Zasady Reklamy i Marketingu Grupy Ferrero"