Uczciwie, zrównoważenie, transparentnie.

Współpraca z dostawcami jest niezbędna, aby zapewnić sukces naszych działań w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, produktów oraz usług.

Kodeks dostawcy Ferrero

NASZE ZAANGAŻOWANIE W ODPOWIEDZIALNE ZAOPATRYWANIE SIĘ

Grupa Ferrero konsekwentnie realizuje swoją strategię "Odpowiedzialnego zaopatrywania się", aby mieć pewność, że wszystkie łańcuchy dostaw są sprawiedliwe, zrównoważone i transparentne. Od wielu lat budujemy długoterminowe relacje z naszymi dostawcami, ponieważ wierzymy, że partnerstwo i współpraca są niezbędne do zagwarantowania sukcesu naszego odpowiedzialnego zaangażowania w zaopatrzenie.


KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW FERRERO

Kodeks postępowania dla dostawców Ferrero, przyjęty w czerwcu 2020 roku, jasno określa wartości, ambicje i zobowiązania Ferrero w zakresie odpowiedzialnego zaopatrywania się oraz definiuje oczekiwania Grupy w zakresie postępowania dostawców i przestrzegania przez nich określonych zasad. Kodeks postępowania dla dostawców Ferrero opiera się na trzech filarach:

1. Prawa człowieka i zaangażowanie społeczne: ten filar dotyczy ważnych kwestii, takich jak ochrona nieletnich i sprawiedliwe wynagrodzenia.
2. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój: obszar ten obejmuje wytyczne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej (nie wylesiania) , dobrostanu zwierząt i ogólnych praktyk zrównoważonego rozwoju środowiska.
3. Transparentność dostawców: identyfikowalność i transparentność są niezbędne do zapewnienia sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw oraz do minimalizowania wszelkich ewentualnych problemów. Oczekujemy, że nasi dostawcy podejmą ten temat z równą starannością.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym Kodeksem Postępowania dla Dostawców, który zawiera szczegółowe informacje na temat filarów odpowiedzialnego zaopatrzenia Grupy Ferrero, współpracy z naszymi dostawcami oraz naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie.