DZIAŁANIE OPARTE NA WARTOŚCIACH

Niniejszy Kodeks Etyczny, który został przygotowany w oparciu o solidny fundament, jakim jest nasza historia, stanowi dla nas potwierdzenie, że u podstaw naszych decyzji i działań leżą wspólne wartości.

Kodeks Etyczny powstał po to, by wartości, które zostały w nim wskazane, pomagały nam dziś i w przyszłości w rozwiązywaniu wątpliwości, kierowaniu naszymi zachowaniami, jak również dawały odpowiedzi na pytania, jakie mogą mieć do naszej firmy wszyscy, którzy na rozmaite sposoby mają z nią kontakt.

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek istotne jest potwierdzenie naszej wizji etyki, jasne wyrażenie naszych wspólnych zasad, wartości i odpowiedzialności. Zasady te ukierunkowują nasze zachowania w relacjach z rynkiem, a zwłaszcza z konsumentami, ze społecznościami, wśród których pracujemy, z osobami, które z nami pracują oraz ze wszelkimi innymi podmiotami, z którymi utrzymujemy różnego rodzaju relacje.

WYTYCZANIE KIERUNKÓW PRZYSZŁYCH ZACHOWAŃ

Wzmocnienie przyszłości naszej Firmy wymaga stałego i osobistego zaangażowania wszystkich osób, które z nami pracują i współpracują, inwestując swój czas, pracę, idee. O nich właśnie myślimy z największą troską i ze względu na nie, w uznaniu ich zaangażowania, potwierdzamy dziś te wartości i zasady, które - stosowane od samego początku - zapewniły nam sukces.

Nie możemy zapominać, że od Grupy takiej jak nasza, która na przestrzeni lat dokonała niezwykłej światowej ekspansji, oczekuje się, iż, umiejętnie utrzymując delikatną równowagę wewnętrzną, będzie potrafiła radzić sobie z konfliktami, jakie są nieuniknioną konsekwencją rozwoju. Chodzi o odpowiednie wyważenie takich kwestii jak swoboda działania a reguły, kreatywność a odpowiedzialność, indywidualna inicjatywa a zbiorowa ochrona.

W tym kontekście Kodeks Etyczny to okazja nie tylko do spisania naszych osiągnięć, którymi możemy szczycić się już od dłuższego czasu, ale także do stworzenia swego rodzaju przewodnika, „kompasu”, który będzie wytyczał kierunki naszych przyszłych zachowań w złożonych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

INFOLINIA INTEGRALNOŚCI FERRERO


Infolinia Integralności Ferrero jest przeznaczona do poufnego zgłaszania problemów związanych z naszym Kodeksem Etycznym i/lub naszym Kodeksem Postępowania w Biznesie. Otwarta jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i dostępna jest w 43 językach. Infolinia Integralności Ferrero jest zarządzana przez stronę trzecią, firmę Convercent. Po przekazaniu zgłoszenia firmie Convercent jest ono od razu udostępniane Komisji Sterującej Ferrero do weryfikacji.

"Kliknij tutaj”, aby połączyć się z Infolinią Integralności Ferrero w celu zadania pytania, zgłoszenia incydentu lub uzyskania lokalnego numeru telefonu.