PRAKTYKI i STAŻE - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Ferrero Polska Sp. z .o. o, Zakład Produkcyjny zlokalizowany w Belsku Dużym k. Grójca, będący jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu spożywczego, w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza studentów/absolwentów do udziału w Programie Płatnych Praktyk Studenckich.

Program Płatnych Praktyk Studenckich jest dla osób, które::
 • chcą szybko zdobyć cenne doświadczenie zawodowe,
 • są studentami/absolwentami kierunków technicznych, kierunków związanych z technologią żywności lub inżynierią produkcji,
 • są pasjonatami zagadnień technicznych/technologicznych!
Praca podczas praktyk w naszym zakładzie w Belsku Dużym, będzie polegać na wykonaniu konkretnego projektu pod okiem mentora/opiekunka praktyki. Zapewniamy wsparcie i wdrożenie na wszystkich etapach realizacji projektu. Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy (termin do uzgodnienia).
Poniżej znajduje się tabela z listą konkretnych projektów z trzech obszarów tematycznych:
 • Obszar Inżynieryjno-Techniczny
 • Obszar Zapewnienia Jakości
 • Obszar Inżynierii/Organizacji Produkcji
Pod blokiem tematycznym znajduje się przycisk aplikuj. Po kliknięciu na niego pojawi się formularz rekrutacyjny, w którym kandydat/ka może zaznaczyć konkretny projekt jaki chce zrealizować. Co oferujemy:
 • Płatne praktyki;
 • Najlepszym praktykantom zaproponujemy dalsze formy współpracy;
 • Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w nowoczesnym środowisku technicznym/technologicznym;
 • Pracę w międzynarodowym zespole otwartym na dzielenie się wiedzą;
 • Elastyczne godziny realizacji projektu;
 • Przyjazne środowisko pracy.PROJEKTY PRAKTYK STUDENCKICH
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Analiza działania bramek kontroli fizycznej przepływu palet.
Projekt obejmuje:
 1. Analiza poprawności działania bramek kontroli palet
 2. Propozycja sposobu zwiększenia poprawności działania systemu (zwiększenie % wykrywanych błędów/zmniejszenie % fałszywych "pozytywnych" wskazań).
2 Projekt 3D mechanizmu regulacji w linii produkcyjnej wyrobu słodyczowego.
Projekt obejmuje:
 1. WWykonanie projektu 3D mechanizmu automatycznej regulacji wysokości wałka względem poruszającej się powierzchni,
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej 2d w AutoCAD mechanizmu automatycznej regulacji wysokości wałka względem poruszającej się powierzchni.
3 Przygotowanie filmów szkoleniowych - instrukcji pracy dla wybranych stanowisk na wskazanych liniach produkcyjnych wyrobów słodyczowych.
Projekt obejmuje:
 1. Zapoznanie sie z zakresem prac na wybranych stanowiskach objętych projektem,
 2. Przygotowanie w formie papierowej instrukcji pracy dla wybranych stanowiskach w oparciu o analizę wykonywanych czynności oraz rozmowy z operatorami,
 3. Wykonanie filmów szkoleniowych wyjaśniających w prosty sposób czynności konieczne do wykonania na danym stanowisku pracy.
4 Projekt oprawy łożyskowej dla urządzeń wykorzystanych na wybranej linii produkcyjnej wyrobu słodyczowego.
Projekt obejmuje:
 1. Obliczenie łożyska,
 2. Zaprojektowanie oprawy z łożyskami oraz systemu centralnego smarowania urzadzenia pracującego w tunelu chłodniczym.
5 Projekt filtra cyklonowego mokrego do powietrza.
Projekt obejmuje:
 1. Obliczenie i zaprojektowanie filtra cyklonowego mokrego którego zadaniem jest zredukowanie mikro pylenia. Filtr zamontowany na wyrzucie powietrza instalacji odsysania pyłu waflowego w procesie produkcji wyrobu słodyczowego.
6 Inwentaryzacja urządzeń i ich ocena od strony zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Projekt obejmuje:
 1. Inwentaryzacja podestów roboczych na wybranym obszarze zakładu,
 2. Ocena wybranych podestów pod kątem zgodności z wymaganiami BHP.
7 Inwentaryzacja wybranych miejsc pracy.
Projekt obejmuje:
 1. Stworzenie mapy miejsc pracy na wysokości,
 2. Inwentaryzacja tych miejsc pod kątem zabezpieczeń pracowników przed upadkiem z wysokości,
 3. Analiza występujących zabezpieczeń w stosunku do wymogów prawnych.
8 Stworzenie harmonogramu dnia pracy dla kilku stanowisk : Kierownik Zmiany, Mistrz, Brygadzista na wybranych liniach produkcyjnych wyrobów słodyczowych.
Projekt obejmuje:
 1. Stworzenie listy czynności wraz z czasem ich wykonania,
 2. Stworzenie wizualizacji harmonogramu pracy,
 3. Wskazanie możliwych zmian dla poprawy efektywności organizacji pracy.
9 Stworzenie mapy przepływu wybranych elementów łańcucha dostaw w Zakładzie Produkcyjnym wyrobu słodyczowego.
Projekt obejmuje:
 1. Stworzenia map przepływu dla: surowców, opakowań, półproduktów, personelu, reworku oraz odpadów.

Rekrutacja

Jeśli, zainteresowany jesteś uczestniczeniem w naszym programie Płatnych Praktyk Studenckich, wypełnij formularz aplikacyjny dostępy po kliknięciu w przycisk Aplikuj, znajdujący się pod każdym blokiem projektów.

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny

Odpowiedz na zawarte w formularzu pytania i prześlij dokumenty aplikacyjne (CV) w formie załączników. W formularzu aplikacyjnym znajduje się pytanie: Jaki projekt chcesz zrealizować? Możesz zaznaczyć jeden lub kilka projektów które są dla Ciebie interesujące.

2. Wstępna rozmowa telefoniczna
Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji zadzwonimy do wybranych Kandydatów. Podczas rozmowy telefonicznej zaproponujemy termin spotkania w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Belsku Duży.

3. Rozmowa rekrutacyjna

W spotkaniu rekrutacyjnym będzie uczestniczyć opiekun praktyki oraz przedstawiciel Działu HR. Podczas rozmowy chcemy aby Kandydaci poznali specyfikę pracy u nas oraz aby podzieli się z nami informacjami o swoich dokonaniach oraz oczekiwaniach.