Powrót

2024-05-23

Ferrero zorientowana na różnorodność - po raz kolejny na liście Diversity IN Check

Ferrero zorientowana na różnorodność - po  raz kolejny na liście Diversity IN Check

Ferrero Polska Management Services, sygnatariusz Karty Różnorodności w Polsce już po raz drugi poddała się badaniu Diversity IN Check w rezultacie którego została wpisana na pierwszą listę najbardziej zaawansowanych pracodawców w zarządzaniu różnorodnością i inkluzją w kraju. Wyniki IV Diversity IN Check ogłoszone zostały podczas gali finałowej Miesiąca Różnorodności, która odbyła się 21 maja w Warszawie.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania inkluzywnych organizacji. Badanie opiera się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards czy norma ISO 26000 i norma ISO 30415. Pomagają one firmom na całym świecie w przygotowywaniu strategii i raportów zrównoważonego rozwoju, wspierając ich działania w obszarze różnorodności i włączania. Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check podzielone są na 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Za przeprowadzenie badania odpowiada organizacja ekspercka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która jest koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce,  międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Efektem badania, organizowanego przez FOB już po raz czwarty, jest Lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce – wśród tych firm znajduje się Grupa Ferrero.

- Staramy się tworzyć firmę, w której wszyscy pracownicy czują się mile widziani i doceniani oraz mają takie same możliwości. Wierzymy, że wszyscy nasi ludzie są tak samo utalentowani, każdy na swój indywidualny sposób. Pielęgnując ciekawość i naturalne zdolności naszych pracowników, zapewniamy im, pokolenie po pokoleniu, środki do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego, umożliwiając im stworzenie swojej drogi w Ferrero. Różnorodność naszych talentów jest tym, co czyni nasze środowisko pracy innowacyjnym i wysoce satysfakcjonującym – mówi Beata Dziekanowska odpowiedzialna w Ferrero za relacje instytucjonalne i komunikację korporacyjną

Polski #MiesiącRóżnorodności jest częścią European Diversity Month, organizowanego przez Komisję Europejską oraz EU Diversity Charters Platform, do której należy także Karta Różnorodności. Jest to święto różnorodności i inkluzją nie tylko w miejscu pracy, ale i całej wspólnocie.

Więcej informacji o zarządzaniu różnorodnością w Ferrero znajdą Państwo na stronie: Ferrero Sustainability

Więcej informacji na temat badania: odpowiedzialny biznes/diversity in check.