PODSTAWOWE ZASADY BUDOWANIA RELACJI W BIZNESIE

Przyjęty w maju 2011 r. przez Grupę Ferrero Kodeks postępowania w biznesie został opublikowany po raz pierwszy w drugim Raporcie CSR w czerwcu 2011 r. i począwszy od 2013 r. jest rozpowszechniany w całym łańcuchu produkcji i dostaw

Kodeks ten opiera się na zasadach, jakimi kieruje się Ferrero, i jest w pełni zgodny z Kodeksem Etycznym Grupy. Wyznacza on standardy w następujących dziedzinach:
1. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktów;
2. Zaangażowanie w obronę praw człowieka;
3. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój;
4. Gwarancja warunków środowiska pracy;
5. Uczciwość w biznesie..

PLAN ABCDE

Ponadto, wprowadziliśmy klauzulę dotyczącą potwierdzenia zapoznania się z treścią i akceptacji Kodeksu w nowych umowach zawieranych począwszy od roku 2013/2014, szczególnie związanych z produkcją zabawek-niespodzianek KINDER® oraz produkcją zlecaną podmiotom trzecim (umowy o świadczenie usług produkcyjnych).

Rozpowszechnianie i wdrażanie Kodeksu reguluje plan ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement).

INFOLINIA INTEGRALNOŚCI FERRERO


Infolinia Integralności Ferrero jest przeznaczona do poufnego zgłaszania problemów związanych z naszym Kodeksem Etycznym i/lub naszym Kodeksem Postępowania w Biznesie. Otwarta jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i dostępna jest w 43 językach. Infolinia Integralności Ferrero jest zarządzana przez stronę trzecią, firmę Convercent. Po przekazaniu zgłoszenia firmie Convercent jest ono od razu udostępniane Komisji Sterującej Ferrero do weryfikacji.

"Kliknij tutaj”, aby połączyć się z Infolinią Integralności Ferrero w celu zadania pytania, zgłoszenia incydentu lub uzyskania lokalnego numeru telefonu.