Otrzymana pomoc publiczna

Otrzymana pomoc publiczna

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r”.