PRAKTYKI i STAŻE - ZAKŁAD PRODUKCYJNY

Ferrero Polska Sp. z .o. o, Zakład Produkcyjny zlokalizowany w Belsku Dużym k. Grójca, będący jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu spożywczego, w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza studentów/absolwentów do udziału w Programie Płatnych Praktyk Studenckich.

Program Płatnych Praktyk Studenckich jest dla osób, które:
 • chcą szybko zdobyć cenne doświadczenie zawodowe,
 • są studentami/absolwentami kierunków technicznych, kierunków związanych z technologią żywności lub inżynierią produkcji,
 • są pasjonatami zagadnień technicznych/technologicznych!
Praca podczas praktyk w naszym zakładzie w Belsku Dużym, będzie polegać na wykonaniu konkretnego projektu pod okiem mentora/opiekunka praktyki. Zapewniamy wsparcie i wdrożenie na wszystkich etapach realizacji projektu. Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy (termin do uzgodnienia).

Student/absolwent ma możliwość wyboru tematu projektu, który zrealizuje podczas praktyki.

Poniżej znajduje się tabela z listą konkretnych projektów z trzech obszarów tematycznych:

- Obszar Inżynieryjno-Techniczny
- Obszar Zapewnienia Jakości
- Obszar Inżynierii/Organizacji Produkcji

Pod blokiem tematycznym znajduje się przycisk aplikuj. Po kliknięciu na niego pojawi się formularz rekrutacyjny, w którym kandydat/ka może zaznaczyć konkretny projekt jaki chce zrealizować.

Studencie/Studentko jeżeli masz pomysł projektu, który chcesz wykonać w naszym zakładzie Ferrero – zapraszamy do przesłania zgłoszenia! Prześlij swój temat projektu na adres mailowy rekrutacja@ferrero.com. W przeciągu 14 dni od zgłoszenia prześlemy odpowiedź.

Co oferujemy:


 • Płatne praktyki;
 • Najlepszym praktykantom zaproponujemy dalsze formy współpracy;
 • Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w nowoczesnym środowisku technicznym/technologicznym;
 • Pracę w międzynarodowym zespole otwartym na dzielenie się wiedzą;
 • Elastyczne godziny realizacji projektu;
 • Przyjazne środowisko pracy.
PROJEKTY PRAKTYK STUDENCKICH
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Przygotowanie filmów szkoleniowych - instrukcji pracy dla wybranych stanowisk na wskazanych liniach produkcyjnych wyrobów słodyczowych. Projekt obejmuje:
 1. Zapoznanie się z zakresem prac na wybranych stanowiskach objętych projektem,
 2. Przygotowanie w formie papierowej instrukcji pracy dla wybranych stanowisk w oparciu o analizę wykonywanych czynności oraz rozmowy z operatorami,
 3. Wykonanie filmów szkoleniowych wyjaśniających w prosty sposób czynności konieczne do wykonania na danym stanowisku pracy.
2 Projekt chwytaka próżniowego do wybranego produktu spożywczego. Projekt obejmuje:
 1. Obliczenie i dobranie z katalogów producentów ssawki, komponenty techniki próżniowej,
 2. Przeanalizowanie energochłonności zaproponowanego rozwiązania.
3 Elektromechaniczny zespół regulacji skoku roboczego siłownika pneumatycznego. Projekt obejmuje:
 1. opracowanie prototypu elektromechanicznej regulacji skoku roboczego siłownika pneumatycznego dwustronnego działania. W siłowniku pneumatycznym musi zachodzić możliwość szybkiej zmiany skoku.
4 Zmapowanie procesu pomiaru kompozycji wyrobu wraz z analizą stosowanej metody pomiarowej ; odniesienie kompozycji do zużycia półproduktów wyrobu.
5 Aktualizacja układów technologicznych (rurociągi czekolady, wodne, powietrzne) wraz z zaworami (dodatkowy aspekt technologiczny).
6 Inwentaryzacja urządzeń, sprzętu do pracy na wysokości oraz ich ocena od strony zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Stworzenie bazy danych w zakresie sprzętu do pracy na wysokości.
7 Inwentaryzacja wybranych miejsc pracy. Projekt obejmuje:
 1. Stworzenie mapy miejsc pracy na wysokości,
 2. Inwentaryzacja tych miejsc pod kątem wymagań sprzętowych do pracy na wysokości
8 Weryfikacja obecnego stanu stanowisk pracy i opracowanie propozycji poprawy stanowisk pracy pod kątem ergonomii pracy.
9 Weryfikacja obecnego stanu wykorzystania hali produkcyjnej, ustawienia maszyn i projekt optymalizacji mający na celu lepsze wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej.
10 Aktualizacja layoutów linii - maszyn wraz z optymalizacją dróg komunikacyjnych dla ludzi i robotów AMR (dodatkowy aspekt BHP).
11 Digitalizacja narządzi Lean Management. Wprowadzanie danych do aplikacji grupowej oraz wewnętrznej.
12 Systemy HVAC- analiza przepływów wód lodowych i klimatyzacji, aktualizacja projektów.
13 Systemy HVAC- analiza przepływów nośników ciepła w zakładzie /para wodna, wody technologiczne/- aktualizacja projektów.
14 rojekt frezarki do wafli. Projekt obejmuje opracowanie frezarki do rozdrabniania wafla na piecach - optymalizacja istniejącego rozwiązania i dopasowanie go do wszystkich pieców (rozwiązanie uniwersalne), a także dostosowanie do wymogów BHP.
15 Optymalizacja procesów obróbki skrawanie i zużycia narzędzi. Przegląd prac i technik warsztatowych, analiza procesów, rozchodów materiałów i zużyć narzędzi.
16 Optymalizacja procesu rozchodu środków smarnych. Przegląd rozchodu środków smarnych, weryfikacja obrotu, wielkości zamówień, propozycje zmian procesów.
17 Udział i wsparcie w procesie cyfryzacji magazynu części zamiennych.
18 Aktualizacja layoutów linii i struktury maszyn w SAP. Wprowadzenie zmian w layoutach linii powstałych w wyniku rozwoju produkcji oraz aktualizacji struktury maszyn w SAP wraz z aktualizacją części zamiennych BOM.
19 Optymalizacja pracy wózków autonomicznych AMR w obszarze produkcji/logistyki.
20 Optymalizacja pracy napędów SEW w wózkach wahadłowych.
21 Analiza zakłóceń optoelektronicznych barier bezpieczeństwa maszyn przez układy zewnętrzne.

Rekrutacja

Jeśli, zainteresowany jesteś uczestniczeniem w naszym programie Płatnych Praktyk Studenckich, wypełnij formularz aplikacyjny dostępy po kliknięciu w przycisk Aplikuj, znajdujący się pod blokiem projektów.

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny

Odpowiedz na zawarte w formularzu pytania i prześlij dokumenty aplikacyjne (CV) w formie załączników. W formularzu aplikacyjnym znajduje się pytanie: Jaki projekt chcesz zrealizować? Możesz zaznaczyć jeden lub kilka projektów które są dla Ciebie interesujące.

2. Wstępna rozmowa telefoniczna
Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji zadzwonimy do wybranych Kandydatów. Podczas rozmowy telefonicznej zaproponujemy termin spotkania w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Belsku Duży.

3. Rozmowa rekrutacyjna

W spotkaniu rekrutacyjnym będzie uczestniczyć opiekun praktyki oraz przedstawiciel Działu HR. Podczas rozmowy chcemy aby Kandydaci poznali specyfikę pracy u nas oraz aby podzieli się z nami informacjami o swoich dokonaniach oraz oczekiwaniach.