Praktyki i Staże - Zakład Produkcyjny

Ferrero Polska Sp. z .o. o, Zakład Produkcyjny zlokalizowany w Belsku Dużym k. Grójca, będący jednym z najnowocześniejszych zakładów przemysłu spożywczego,
w związku z dynamicznym rozwojem zaprasza studentów/absolwentów do udziału w Programie Płatnych Praktyk Studenckich.

Program Płatnych Praktyk Studenckich jest dla osób, które: 

  • chcą szybko zdobyć cenne doświadczenie zawodowe,
  • są studentami/absolwentami kierunków technicznych, kierunków związanych z technologią żywności lub inżynierią produkcji,
  • są pasjonatami zagadnień technicznych/technologicznych!
Praca podczas praktyk w naszym zakładzie w Belsku Dużym, będzie polegać na wykonaniu konkretnego projektu pod okiem mentora/opiekunka praktyki. Zapewniamy wsparcie i wdrożenie na wszystkich etapach realizacji projektu. Czas trwania praktyki: od 1 do 3 miesięcy (termin do uzgodnienia).

Student/absolwent ma możliwość wyboru tematu projektu, który zrealizuje podczas praktyki.

Poniżej znajduje się tabela z listą konkretnych projektów z trzech obszarów tematycznych:
- Obszar Inżynieryjno-Techniczny
- Obszar Zapewnienia Jakości
- Obszar Inżynierii/Organizacji Produkcji

Pod każdym blokiem tematycznym znajduje się przycisk aplikuj. Po kliknięciu na niego pojawi się formularz rekrutacyjny, w którym kandydat/ka może zaznaczyć konkretny projekt jaki chce zrealizować.

Co oferujemy:
  • Płatne praktyki;
  • Najlepszym praktykantom zaproponujemy dalsze formy współpracy;
  • Możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w nowoczesnym środowisku technicznym/technologicznym;
  • Pracę w międzynarodowym zespole otwartym na dzielenie się wiedzą;
  • Elastyczne godziny realizacji projektu;
  • Przyjazne środowisko pracy.

PROJEKTY Z OBSZARU INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEGO
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Analiza schematów elektrycznych szaf sterujących pod względem ich zgodności oraz ewentualne propozycje ich modyfikacji
2 Analiza i weryfikacja wybranych obszarów (linie produkcyjne) pod względem ich zgodności z rzutami w AutoCAD
3 Uaktualnienie list numerów seryjnych urządzeń pracujących na wybranych obszarach produkcyjnych (linie produkcyjne)
4 Analiza oraz opracowanie instrukcji pracy autonomicznego utrzymania ruchu do określonych czynności przekazywanych operatorom linii produkcyjnych (automaintenance)
5 Analiza zużycia kleju w liniowych urządzeniach dozujących na wybranych liniach produkcyjnych wraz z analizą możliwości automatycznego podawania kleju na wybranych maszynach.
6 Analiza układu korekcji folii wyrobu na wybranych maszynach pakujących (typu flowpack) wraz z zaprojektowaniem stacji do takiej korekcji.
7 Analiza, weryfikacja oraz przygotowanie wymaganych korekt schematów elektrycznych wybranych linii produkcyjnych
8 Analiza wymagań i przedstawienie propozycji układu pomiarowego z wykorzystaniem przepływomierza Coriolisa lub propozycja innego rozwiązania
9 Wykonanie projektu manipulatora do rozładunku produktu z maszyny pakującej na przenośnik wyjściowy z wykorzystaniem układu podciśnieniowego
10 Analiza i podział maszyn w oparciu o poszczególne etapy procesu technologicznego wraz z ich identyfikacją
11 Propozycje modernizacji kartoniarek w oparciu o analizę awarii, zużycia materiałów oraz notowanej sprawność maszyny
12 Zaprojektowanie urządzenia do zamykania kartoników wybranego wyrobu gotowego
13 Przygotowanie mapy jakości ścieków w oparciu o aktualizacje mapy zbiorczej wraz z naniesieniem wybranych punktów zrzutu oraz punktów badania ścieków
14 Przegląd dostępnych rozwiązań technicznych w zakresie magazynowania energii elektrycznej i cieplnej, analiza ekonomiczna, uwarunkowania prawne i planowane zmiany.


PROJEKTY Z OBSZARU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Opracowanie propozycji modyfikacji sposobu rejestracji wyników audytu szkła i plastiku twardego na wybranej linii produkcyjnej
2 Analiza wpływu parametrów linii produkcyjnej oraz użytych półproduktów na wagę końcową wyrobu gotowego oraz zmiany jego kompozycji
3 Analiza odrzutów z punktów oPRP na wybranej linii produkcyjnej w oparciu o założenia systemu HACCP
4 Analiza i ustalenie optymalnych zakresów parametrów alweograficznych i fizykochemicznych dla mąki pszennej używanej w procesach wypiekowych w zakładzie produkcyjnym
5 Badania stabilności oksydacyjnej olejów palmowych wraz z określeniem wpływu temperatury i czasu przechowywania na w/w parametr przy wykorzystaniu urządzeń i metod analitycznych używanych w laboratorium zakładowym
6 Badanie obecności alergenów przy użyciu Elisa kit wraz z walidacją używanych kitów w kierunku obecności wybranego surowca


PROJEKTY Z OBSZARU INŻYNIERII / ORGANIZACJI PRODUKCJI
NR PROJEKTU OPIS PROJEKTU
1 Aktualizacja mapy miejsc powstawania odpadów słodyczowych wraz z analizą przyczyn powstawania tychże odpadów oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań ich ograniczenia
2 Aktualizacja mapy miejsc powstawania odpadów opakowaniowych wraz z analizą przyczyn ich powstawania oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań ich ograniczenia
3 Aktualizacja mapy dróg transportu odpadów, substancji chemicznych , emitorów, wraz z ich emisja
4 Badania termograficzne emisji ciepła wybranej hali produkcyjnej - przegląd dostępnych technologii w zakresie izolacji budynków ( ścian, dachów, przejść instalacyjnych) oraz analiza ekonomiczna ich wykorzystania
5 Przygotowanie krótkich filmów instruktażowych, wykorzystywanych do szkolenia operatorów na wybranych stanowiskach linii produkcyjnej w oparciu o layout linii produkcyjnej
6 Analiza wag pojedynczego wyrobu gotowego, na wybranych liniach produkcyjnych, oraz ich rozrzutu; wpływ rozrzutu wagi pojedynczego wyrobu na ilość odrzutów wagi przepływowej wyrobu końcowegoRekrutacja

Jeśli, zainteresowany jesteś uczestniczeniem w naszym programie Płatnych Praktyk Studenckich, wypełnij formularz aplikacyjny dostępny po kliknięciu w przycisk Aplikuj, znajdujący się pod każdym blokiem projektów.

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny.

Odpowiedz na zawarte w formularzu pytania i prześlij dokumenty aplikacyjne (CV) w formie załączników. W formularzu aplikacyjnym znajduje się pytanie: Jaki projekt chcesz zrealizować? Możesz zaznaczyć jeden lub kilka projektów które są dla Ciebie interesujące.

2. Wstępna rozmowa telefoniczna.

Po wstępnej analizie nadesłanych aplikacji zadzwonimy do wybranych Kandydatów. Podczas rozmowy telefonicznej zaproponujemy termin spotkania w naszym Zakładzie Produkcyjnym w Belsku Duży.

3. Rozmowa rekrutacyjna. 

W spotkaniu rekrutacyjnym będzie uczestniczyć opiekun praktyki oraz przedstawiciel Działu HR. Podczas rozmowy chcemy aby Kandydaci poznali specyfikę pracy u nas oraz aby podzieli się z nami informacjami o swoich dokonaniach oraz oczekiwaniach.