Co nami kieruje

Jako firma rodzinna, wartości takie jak szacunek, uczciwość i innowacyjność są wbudowane w naszą kulturę od pokoleń. Nasze motto "We care for the better", odzwierciedla te wartości i motywuje nas do podnoszenia naszych celów i realizacji obietnic, aby nieustająco dbać o dobro ludzi i planety. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju, którą wdrażamy poprzez partnerstwa w różnych regionach geograficznych i branżach, inwestycje w technologię oraz certyfikaty, opiera się na czterech filarach strategicznych:

Ochrona środowiska


Pracujemy nad zwiększeniem wydajności środowiskowej w naszych własnych zakładach, ograniczając emisje i zwiększając cyrkularność naszych opakowań.

Dowiedz się więcej>

Zrównoważone pozyskiwanie surowców


Dzięki naszym programom wzmacniamy pozycję farmerów w łańcuchu dostaw, zwiększając tym samym transparentność i chroniąc ich środowisko.

Dowiedz się więcej>

Promowanie odpowiedzialnej konsumpcji


Zależy nam na odpowiedzialnej konsumpcji naszych produktów. Staramy się oferować produkty o najwyższej jakości i świeżości oraz zawsze staramy się odpowiedzialnie przekazywać informacje.

Dowiedz się więcej>

Wzmacnianie pozycji ludzi


Pracujemy nad zapewnieniem różnorodnego, inkluzywnego i satysfakcjonującego miejsca pracy, wzmacniając nasze społeczności i promując aktywny styl życia wśród dzieci oraz ich rodzin.

Dowiedz się więcej>