2019-10-10

Zobowiązanie Ferrero w zakresie opakowań

Zobowiązanie Ferrero w zakresie opakowań

Grupa Ferrero ujawnia nowy cel związany z opakowaniami, publikując 10. raport społecznej odpowiedzialności biznesu: do 2025 roku wszystkie opakowania mają nadawać się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania

  • Grupa Ferrero publikuje 10. raport społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Ferrero zobowiązuje się, aby do 2025 r. wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania
  • Ferrero podpisuje globalne zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur dotyczące nowej gospodarki tworzywami sztucznymi
Grupa Ferrero publikuje swój 10. raport społecznej odpowiedzialności biznesu i ujawnia nowe zobowiązanie, aby do 2025 r. wszystkie jej opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. W 10. raporcie społecznej odpowiedzialności biznesu Ferrero potwierdza swoje zobowiązanie do pozytywnego wpływu na planetę i ludzi, z którymi pracuje, realizując swoją strategię odpowiedzialności społecznej „Wspólne wartości by tworzyć wartość”.

Nowe zobowiązanie w zakresie opakowań wzmacnia podejście Ferrero do ciągłej poprawy skutków używania opakowań i wpisuje się w strategię mającą na celu zminimalizowanie wpływu Grupy na środowisko w całym łańcuchu wartości: od surowców po zakłady produkcyjne i logistykę.

Dodatkowo, Ferrero z dumą informuje o podpisaniu globalnego zobowiązania Fundacji Ellen MacArthur dotyczącego New Plastics Economy. Ferrero popiera wizję Fundacji dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym, w której tworzywa sztuczne nigdy nie stają się odpadami oraz dostrzega potrzebę podjęcia działań w całym łańcuchu dostaw. Podpisując globalne zobowiązanie Fundacji Ellen MacArthur dotyczące tworzyw sztucznych, Ferrero chce odegrać aktywną rolę w eliminowaniu oraz zobowiązać się do eliminowania problematycznych lub zbędnych opakowań plastikowych poprzez ich przeprojektowanie, zastosowanie innowacji i nowych modeli dostawy.

-Ferrero zawsze przyjmowało odpowiedzialne podejście do dostarczania wysokiej jakości produktów, które pozytywnie wpływają na obecne i przyszłe społeczeństwo. Ten pogląd nadal motywuje nas do osiągnięcia bardziej odpowiedzialnego łańcucha wartości przez pozyskiwanie surowców i produkcję w sposób zrównoważony, a teraz także przez dalsze wzmacnianie naszego zaangażowania w tworzenie bardziej zrównoważonych opakowań. Z przyjemnością ogłaszamy nasze zobowiązanie, aby do 2025 roku wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania. Podpisanie globalnej inicjatywy Fundacji Ellen MacArthur „The New Plastics Economy” umożliwi nam szybsze osiągnięcie gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Giovanni Ferrero, Chairman Grupy Ferrero.
Lapo Civiletti, CEO Grupy Ferrero dodaje: -Mamy swoje ambicje dotyczące rozwoju i bardzo ważne jest, abyśmy zapewnili zrównoważone podejście w naszej całej działalności. To nowe zobowiązanie dotyczące opakowań jest ważnym krokiem do osiągnięcia tego celu.

- Globalne zobowiązanie „The New Plastics Economy” jednoczy firmy, rządy i inne podmioty we wspólnej wizji utworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych. Jesteśmy zaszczyceni, że Ferrero dołącza do nas, ustalając konkretne cele na 2025 rok. W naszej wizji tworzywa sztuczne nigdy nie stają się odpadami ani zanieczyszczeniami. To będzie trudna podróż, ale jednocząc siły, możemy pozbyć się tworzyw sztucznych, których nie potrzebujemy i wprowadzić innowacyjne rozwiązania, aby tworzywa sztuczne, które potrzebujemy były rozprowadzane w bezpieczny i prosty sposób –zachowując je w gospodarce i trzymając je z dala od środowiska - Sander Defruyt, Lead of the New Plastics Economy initiative w Fundacji Ellen MacArthur.

Aby osiągnąć to nowe, trudne zobowiązanie, Ferrero zaangażuje całą Firmę, swoich dostawców i partnerów. Inwestycje w badania i rozwój oraz w otwartą innowację a także współpraca z partnerami pomogą zrealizować strategię Ferrero dotyczącą eliminowania zbędnych opakowań z tworzyw sztucznych bez ograniczania jakości i świeżości oferowanych produktów.

Realizując swoje globalne zobowiązanie Ferrero podejmie następujące inicjatywy w ramach planu działań do 2025 roku:

Badania i rozwój oraz otwarte innowacje
Zmiana projektu produktów i opakowań w celu spełnienia oczekiwań Konsumentów oznacza umieszczenie innowacji w centrum działań Grupy. Kontynuujemy inwestycje w badania i rozwoj oraz otwartą innowację w celu:
  • pozbycia się zbędnych opakowań z tworzyw sztucznych,
  • zmaksymalizowania użycia materiałów pochodzących z recyklingu, jeśli jest to bezpieczne dla naszych Konsumentów,
  • zbadania projektów nowych materiałów opakowaniowych nadających się do kompostowania, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w zakresie kompostowania materiałów na morzu.
Aby wzmocnić inicjatywy recyklingu odpadów z lokalnych fabryk, Ferrero współpracuje z wieloma podmiotami, np. firmami zajmującymi się recyklingiem, krajowymi systemami gospodarki odpadami, przedsiębiorstwami spoza sektora żywnościowego w celu:
  • zbadania zastosowań do recyklingu struktur opakowań,
  • zidentyfikowania projektów wykorzystujących odpady z fabrycznych opakowań w celu zapewnienia obiegu zamkniętego przy jak najmniejszym wpływie na środowisko.
Działania globalne i lokalne
Ferrero będzie nadal współpracować ze swoimi dostawcami i partnerami w skali globalnej i lokalnej, angażując się w pracę odpowiednich stowarzyszeń i organizacji w celu usprawnienia definicji i metod testowania dla obecnej infrastruktury.
Ferrero zwiększy swoje zaangażowanie w zapobieganie wyciekom w systemie zbiórki odpadów:
  • informując Konsumentów o właściwych metodach utylizacji oraz podając wskazówki dotyczące demontażu i recyklingu opakowań,
  • dołączając do kluczowych stowarzyszeń i organizacji w celu wypracowywania odpowiednich rozwiązań.
Grupa Ferrero będzie publikować informacje dotyczące zaawansowania prac prowadzących do tego, aby do 2025 roku wszystkie opakowania nadawały się w 100% do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.

2019-09-09

(Opublikowane pierwotnie w 2018 r. ) OŚWIADCZENIE FERRERO WS. INFORMACJI DOT. KREMU NUTELLA

(Opublikowane pierwotnie w 2018 r. ) OŚWIADCZENIE FERRERO WS. INFORMACJI DOT. KREMU NUTELLA

Bezpieczeństwo i zdrowie Konsumentów jest największym i najważniejszym priorytetem Ferrero. Pragniemy podkreślić...

Czytaj więcej
2019-09-05

Marka Tic Tac świętuje 50. urodziny

Marka Tic Tac świętuje 50. urodziny

Informacja prasowa

Czytaj więcej
2019-06-07

NOWY TIC TAC GUM COOL WATERMELON ORAZ TIC TAC MIXERS WATERMELON COOL LIME

NOWY TIC TAC GUM COOL WATERMELON ORAZ TIC TAC MIXERS WATERMELON COOL LIME

NOWY TIC TAC GUM COOL WATERMELON ORAZ TIC TAC MIXERS WATERMELON COOL LIME

Czytaj więcej

ARCHIWUM

ARCHIWUM