Powrót

2024-05-28

15. RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY FERRERO PREZENTUJE ISTOTNY PROGRES FIRMY

15. RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY FERRERO PREZENTUJE ISTOTNY PROGRES FIRMY

Grupa Ferrero poinformowała dziś o najnowszych postępach na drodze do zrównoważonego rozwoju, publikując swój 15. Raport zrównoważonego rozwoju.

Kierując się wieloletnim zobowiązaniem Grupy Ferrero do wywierania pozytywnego wpływu w całym łańcuchu wartości, raport pokazuje znaczne postępy w kluczowych obszarach zrównoważonego rozwoju: Ochrona środowiska, odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacnianie roli i pozycji ludzi.

Grupa Ferrero jest świadoma kluczowej roli, jaką firma odgrywa w ochronie przyrody dla przyszłych pokoleń. Poprzez konkretne działania dowiedliśmy, że zrównoważony rozwój jest wpisany w długoterminową strategię Ferrero. Wszystkie cztery filary naszego zrównoważonego rozwoju są podstawą każdej podejmowanej przez nas decyzji strategicznej” - powiedział Giovanni Ferrero, CEO Grupy Ferrero.”

W miarę jak Ferrero rozwija się i dywersyfikuje swoje portfolio, będziemy kontynuować nasze długoterminowe partnerstwa, w szczególności te ukierunkowane na społeczności, w których działamy i gdzie pozyskujemy nasze surowce. Wierzymy w znaczenie partnerstwa w osiąganiu oczekiwanych postępów, realizacji agendy społecznej i środowiskowej naszego sektora, a wreszcie w tworzeniu wartości społecznej.”- powiedział Giovanni Ferrero, Executive Chairman Grupy Ferrero.

Najnowszy Raport zrównoważonego rozwoju za rok finansowy 2022/23 wyraźnie pokazuje, że Ferrero nadal koncentruje się na działaniach na rzecz zwiększania przejrzystości w całym łańcuchu dostaw podstawowych składników, zgodnie ze swoim odpowiedzialnym podejściem do pozyskiwania surowców. W swoim łańcuchu dostaw orzechów laskowych Ferrero osiągnęło obecnie 90% identyfikowalność surowca. Jest to znaczny wzrost, w porównaniu do 79% osiągniętych w poprzednim roku 2021/22, uzyskany dzięki ciągłej współpracy z plantatorami, dostawcami, instytucjami, uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczymi w celu promowania i udostępniania wiedzy o zrównoważonych praktykach rolniczych.

We współpracy z partnerami w terenie Ferrero pomogło również przeciwdziałać złożonym wyzwaniom związanym z łańcuchem dostaw, takim jak wylesianie na obszarach, z których pozyskuje składniki produkcyjne. Przykładem jest wykorzystywanie mapowania satelitarnego do zwiększenia identyfikowalności kakao do poziomu plantacji do 93% w roku 2022/23. Oprócz intensywnego wykorzystywania najnowocześniejszych technologii Ferrero od wielu lat jest członkiem organizacji World Cocoa Foundation (WCF) i International Cocoa Initiative (ICI).

Ta współpraca odegrała również kluczową rolę w przyspieszeniu postępów w zwalczaniu przyczyn pracy dzieci i pracy przymusowej. Ferrero kontynuuje współpracę z organizacją Save The Children. Dzięki współpracy z 65 społecznościami w regionie Haut-Sassandra na Wybrzeżu Kości Słoniowej, jednym z głównych krajów pozyskiwania kakao, udało się dotrzeć do ponad 18 000 osób. Ferrero współpracuje również z organizacją Earthworm i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), odpowiednio, w łańcuchu dostaw oleju palmowego i w łańcuchu dostaw orzechów laskowych, aby wspierać odpowiedzialne praktyki pracy.

W raporcie Grupy Ferrero na temat postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju informujemy również o innych ważnych osiągnięciach, w tym między innymi o tym, że:

• Obecnie 90,7% opakowań Ferrero jest zaprojektowanych tak, aby nadawały się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania - jest to wzrost z 88,5% w 2021/22.
• Udało nam się zmniejszyć o 20% zużycie wody w zakładach Ferrero dzięki inicjatywom mającym na celu redukcję zużycia i ponowne wykorzystanie wody w stosunku do roku bazowego 2017/18 (9,6% w porównaniu do roku 2021/2022).
• W wydarzeniach i działaniach realizowanych w ramach projektu Kinder Joy of moving wzięło udział ponad 60 milionów dzieci od momentu jego zainicjowania w 2005 r. (3,4 miliony dzieci w samym tylko roku szkolnym 22/23).


Więcej informacji na temat najnowszego Raportu zrównoważonego rozwoju Ferrero można znaleźć tutaj.