POSZANOWANIE I PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

Poszanowanie praw człowieka i propagowanie dobrobytu pracowników są głęboko zakorzenione w wartościach i podstawowych zasadach naszej rodzinnej firmy. Są one niezbędne dla zrównoważonego rozwoju naszej działalności gospodarczej i tworzą wartość w społecznościach, w których działamy.

Zobowiązujemy się do przestrzegania i promowania praw człowieka oraz do zapobiegania wszelkim negatywnym skutkom naszej działalności i łagodzenia ich poprzez podejście oparte na zasadach należytej staranności, inspirowane wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i Praw Człowieka, Międzynarodową Kartą Praw Człowieka oraz podstawowymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) dotyczącymi pracy.


DEKLARACJA POLITYKI W SPRAWIE PRAW CZŁOWIEKA

Uznajemy, że kwestie praw człowieka są rozległe i złożone i wymagają kompleksowego podejścia. W związku z tym zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary, którym należy nadać priorytet w naszym zaangażowaniu w całym łańcuchu wartości. Nasza Deklaracja Polityki Praw Człowieka określa Zasady Praw Człowieka dla każdego z tych kluczowych obszarów. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy i partnerzy biznesowi będą współpracować z nami, aby dostosować się do naszych priorytetów w całym łańcuchu wartości.

Deklaracja Polityki Praw Człowieka opiera się na naszym Kodeksie Etycznym, który nakreśla naszą etyczną wizję, zasady, wartości i obowiązki jako firmy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Ferrero współpracuje ze wszystkimi swoimi partnerami biznesowymi, zapraszamy do zapoznania się z naszym Kodeksem Postępowania w Biznesie, w którym nakreślono zasady przewodnie odpowiedzialne praktyki biznesowe Ferrero oraz z Kodeksem Postępowania Dostawców Ferrero, w którym podkreślono oczekiwania Grupy w zakresie zachowań dostawców i przestrzegania przepisów.