NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO POZYSKIWANIA KAKAO

Karta Kakao określa naszą wizję prawdziwie zrównoważonego przemysłu kakaowego, w której poprzez ciągłe doskonalenie byłby on korzystny dla ludzi i przyrody oraz tworzyłby wartość dla wszystkich. Karta nakreśla nasze długoterminowe zobowiązania, z konkretnymi celami pośrednimi (2023).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą Kartą Kakao Ferrero, aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach i wymaganiach opartych na czterech filarach zaprojektowanych tak, aby wyjaśnić to, co jest kluczowe dla Ferrero, wraz z konkretnymi przykładami projektów dotyczących wybranych inicjatyw: Zrównoważone źródła utrzymania, Prawa Człowieka i Praktyki Społeczne, Ochrona Środowiska, Identyfikowalność, Ocena Ryzyka i Transparentność.