NASZE ZOBOWIĄZANIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO POZYSKIWANIA OLEJU PALMOWEGO

W czerwcu 2021 roku Ferrero zaktualizowało swoją Kartę Oleju Palmowego opublikowaną pierwotnie w 2013 roku. Nowa Karta nakreśla nasz cel jakim jest doprowadzenie do tego, aby przemysł oleju palmowego stał się korzystny zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody. Cel ten miałby być osiągnięty za pomocą działań, które angażują dostawców i które wykraczają ponad wysokie już standardy organizacji certyfikujących. Karta została ulepszona w oparciu o nowe doświadczenia firmy i wnioski uzyskane dzięki ścisłej współpracy z interesariuszami na każdym poziomie, od dostawców, poprzez organizacje pozarządowe, aż po partnerów akademickich.

Zapraszamy do zapoznania się z Kartą Oleju Palmowego Ferrero, aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach i wymaganiach opartych na trzech strategicznych obszarach zidentyfikowanych jako krytyczne w przemyśle, gdzie kwestie środowiskowe i społeczne są często głęboko zakorzenione, złożone i wzajemnie powiązane: Prawa człowieka i praktyki społeczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój oraz transparentność dostawców.