Powrót

2022-05-27

9. dobrych praktyk Grupy Ferrero wyróżnionych w Raporcie FOB

9. dobrych praktyk Grupy Ferrero wyróżnionych w Raporcie FOB

Aż 9. dobrych praktyk Ferrero, zostało umieszczone w tegorocznej edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To najważniejsza cykliczna publikacja FOB, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w Polsce.
W 20. edycji raportu zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw pokazuje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności. Grupa Ferrero już po raz 3. znalazła się w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.
Compliance program, program antymobbingowy, rekrutacja i adaptacja - Ferrero Fundamentals,
różnorodność i inkluzja, przegląd wynagrodzeń, odpowiedzialny biznes, program stypendialny Intercultura, KINDER Joy of moving oraz KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF e-platforma to programy, które zostały docenione przez ekspertów opracowujących raport.

Compliance program - to projekt, który obejmuje m.in. przeciwdziałanie korupcji, przyjmowanie upominków, zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji, zasady podpisywania i obiegu umów, ochrona danych osobowych, relacje z dostawcami czy zasady postępowania z informacjami poufnymi. Program przede wszystkim pomaga pracownikom odpowiednio reagować na sytuacje, z którymi spotykają się w swoim życiu zawodowym.

Program antymobbingowy - ma na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji oraz molestowaniu w miejscu pracy. Grupa wdrożyła procedurę, która określa formalną ścieżkę postępowania w przypadku zgłoszenia tego rodzaju zachowania. W ramach działań prewencyjnych, prowadzone są szkolenia dla pracowników z tematyki mobbingu, dyskryminacji i molestowania.

Rekrutacja i adaptacja - Ferrero Fundamentals - w Ferrero funkcjonuje program onboardingowy. Korzyścią z programu jest dobre poznanie środowiska pracy, kursy i szkolenia, szybka adaptacja oraz identyfikacja z firmą. Szkolenia wspierają pracowników w ich rozwoju oraz są źródłem wiedzy na temat różnych istotnych obszarów działalności firmy, a także podstawowych zasad działania.

Przegląd wynagrodzeń - celem Ferrero jest zapewnienie uczciwego i konkurencyjnego wynagrodzenia bez względu na płeć. Wynagrodzenia kształtowane są na podstawie zasad ogólnych, obowiązujących na całym świecie dla spółek należących do Grupy Ferrero. Aby zapewnić uczciwy i konkurencyjny rynkowo poziom płac, prowadzone są regularne badania porównawcze. Danych do tych porównań dostarczają niezależne i wiarygodne firmy zewnętrzne.

Różnorodność i Inkluzja – priorytetem Grupy jest stworzenie miejsca pracy, w którym każdy czuje się ceniony i szanowany. Wraz z ekspansją na inne kontynenty, kadra Ferrero stawała się coraz bardziej zróżnicowana, a firmie zależało na tym, aby jej różnorodność była elementem wzmacniającym, a nie powodem do podziału.

Odpowiedzialny Biznes - Kodeks Etyczny - stanowi zbiór zasad obowiązujących w Ferrero i nakreśla etyczną wizję, wartości i obowiązki przyjęte przez Grupę. W skład Kodeksu wchodzą takie zagadnienia jak, oczekiwania względem dostawców, zasady współpracy z partnerami, priorytety w zakresie ochrony praw człowieka, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

Program stypendialny Intercultura – dzieciom pracowników Ferrero oferuje program stypendialny INTERCULTURA. Program umożliwia zdobycie doświadczenia edukacji międzykulturowej. Uczestnik programu spędza rok szkolny za granicą. Podczas programu uczeń ma nieustanny kontakt z obcym językiem oraz nową kulturą i innymi zwyczajami. Dzięki temu programowi uczestnik buduje w sobie postawę wyrozumiałości i poszanowania dla innych ludzi i kultur. Tym samym Ferrero angażuje się w rozwój i edukację dzieci swoich pracowników.

KINDER Joy of moving to międzynarodowy program z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, realizowany przez Grupę Ferrero w ponad 20 krajach na całym świecie, w tym również w Polsce. U podstaw programu leży przekonanie, iż ułatwiając dzieciom oraz młodzieży dostęp do aktywności fizycznej, inspirujemy je do przyłączenia się do kultury ruchu, wierząc, iż w przyszłości staną się aktywnymi dorosłymi. W 2021 roku w Polsce na program KINDER Joy of moving składało się łącznie siedem całorocznych i ogólnokrajowych projektów o charakterze sportowo-edukacyjnym, jakie Ferrero realizowało w partnerstwie z wybranymi narodowymi związkami sportowymi – Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, Polskim Związkiem Tenisowym, Polskim Związkiem Żeglarskim oraz Polskim Komitetem Olimpijskim, organizacjami non-profit jak Fundacja Moniki Pyrek oraz pod honorowym patronatem i przy wsparciu ze strony instytucji państwowych – Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF e-platforma - od października 2020 roku Ferrero w ramach programu KINDER Joy of moving i we współpracy z Fundacją Moniki Pyrek rozpoczęła ogólnopolski projekt edukacyjno-sportowy KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF e-platforma. Podstawą do stworzenia e-platformy była sytuacja pandemiczna oraz wyzwania jakie się z nią wiązały tj. konieczność przejścia na nauczanie zdalne, brak możliwości uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. E-platforma to tak naprawdę stale uzupełniana baza wiedzy oraz inspiracji dla nauczycieli, ale i dla całych rodzin. W bazie znajdziemy m.in. quizy wiedzy, testy sprawnościowe, treningi sportowe, video-instruktaże z wybranych dyscyplin sportu, artykuły lifestylowe, podcasty z Mistrzami Sportu oraz opisy gier i zabaw dla całej rodziny. Dostęp do KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF e-platformy jest całkowicie bezpłatny. Patronat nad projektem w 2021 roku objął Polski Komitet oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Jak co roku, w raporcie zaprezentowano również przygotowany przez zespół FOB przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących odpowiedzialnego biznesu w Polsce, wykaz ważnych polskich i światowych publikacji, badań i artykułów prasowych na temat CSR.