Powrót

2022-07-14

POSTĘPY GRUPY FERRERO W REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

POSTĘPY GRUPY FERRERO W REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Grupa Ferrero jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich ambitnych celów zrównoważonego rozwoju, takich np. jak przejście na energię odnawialną we wszystkich zakładach produkcyjnych czy też realizacja założeń dotyczących pozyskiwania surowców i stosowanych opakowań – poinformował globalny koncern produkujący pakowane słodycze.

13. Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy prezentuje działania podjęte w 2021 roku na rzecz realizacji celów środowiskowych i społecznych w czterech kluczowych obszarach: ochrona środowiska, zrównoważone pozyskiwanie surowców, promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacnianie pozycji ludzi. Raport zrównoważonego rozwoju został opublikowany po ogłoszeniu pierwszego Raportu Praw Człowieka Ferrero, odnoszącego się do działań w zakresie najbardziej istotnych kwestii związanych z prawami człowieka w całym łańcuchu wartości.

"Pandemia na całym świecie wywołała problemy społeczne i gospodarcze. Pomimo, iż każdy kraj przeżywał pandemię na swój sposób, jako firma potwierdziliśmy naszą stabilność i odporność, a nasze plany w zakresie zrównoważonego rozwoju nie uległy zmianie, o czym przeczytacie w raporcie. Ponadto, nasza działalność nadal się rozwija, zarówno poprzez nowe akwizycje, jak i poprzez rozwój wewnętrzny firmy” - powiedział Giovanni Ferrero, Prezes Grupy Ferrero.

Najważniejsze punkty w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Ferrero za 2021 rok:

- Ferrero jest na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego sobie na 2025 rok celu, jakim jest wprowadzenie 100% opakowań, które będą nadawały się do ponownego wykorzystania, poddania recyklingowi lub kompostowania. W minionym roku poziom ten wyniósł 83%.

- Do 2025 roku Grupa wyznacza sobie kolejne ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju opakowań, w tym redukcję wykorzystania pierwotnego plastiku o 10% oraz zwiększenie zawartości materiałów z recyklingu w opakowaniach plastikowych do 12%.

- Grupa odnotowuje wzrost pozyskiwania energii odnawialnej - 84% energii elektrycznej zakupionej dla zakładów produkcyjnych na całym świecie pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 16 zakładów Grupy już jest zasilanych w 100% energią odnawialną.

- Ferrero osiągnęło swój cel dotyczący pozyskiwania cukru trzcinowego, jest on teraz w 100% certyfikowany przez Bonsucro.

- Ferrero informuje również o możliwości identyfikacji pochodzenia kakao, aż do poziomu plantacji w przypadku ponad 95% dostaw.

- W celu popularyzacji odpowiedzialnych praktyk rolniczych w kluczowych regionach uprawy kakao Grupa przeprowadziła szkolenia dla ponad 134.000 farmerów na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie. To jeden z elementów zaangażowania Ferrero w działania z lokalnymi farmerami.

"Jak wynika z treści raportu, znacząco poczyniliśmy postępy w wielu aspektach naszej strategii zrównoważonego rozwoju i realizacji celów, które sobie wyznaczyliśmy. Zwiększyliśmy naszą efektywność energetyczną i potwierdziliśmy centralny program nakładów kapitałowych, mający na celu zmniejszenie śladu węglowego Ferrero. Zgodnie z naszym planem na okres do 2025 roku wprowadziliśmy także wiele ulepszeń w naszych opakowaniach. W zakresie łańcuchów dostaw surowców opublikowaliśmy lub zaktualizowaliśmy nasze: Kartę Kakao, Kartę Oleju Palmowego i Kartę Orzecha Laskowego, dążąc do produkcji, która tworzy wartość dla wszystkich w każdej z poszczególnych dziedzin" - powiedział Lapo Civiletti, Dyrektor Generalny Grupy Ferrero.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ferrerosustainability.com.