Powrót

2023-04-19

Ferrero w Polsce z tytułem Etyczna Firma w konkursie Pulsu Biznesu 2022.

Ferrero w Polsce z tytułem Etyczna Firma w konkursie Pulsu Biznesu 2022.

Grupa Ferrero w Polsce już po raz drugi została doceniona przez Puls Biznesu i otrzymała tytuł Etycznej Firmy. W konkursie 2023 wzięło udział blisko 100 firm, a oprócz Ferrero, tytuł Etycznej Firmy otrzymały: Arcellor Mittal, AstraZeneca Pharma Poland, BNP Paribas Bank Polska, Fressenius Kabi Polska, Grupa VELUX, Infopuls, Lidl Polska, Robert Bosch, Santander Bank Polska, UNIQA, Veolia Energia Polska, Żabka Polska.

Puls Biznesu od dziewięciu lat organizuje konkurs "Etyczna Firma". Celem konkursu jest promowanie i umacnianie etycznych zasad prowadzenia biznesu wśród polskich firm, wyróżnianie pozytywnych praktyk na rynku oraz podkreślanie ważnej roli zasad etycznych. W konkursie może wziąć udział każda firma, która chce odgrywać ważną rolę na rynku, traktując wartości etyczne na równi z zyskiem, przychodami, badaniami i rozwojem. Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość, a więc firma, która:

- działa zgodnie z prawem i organizacjami etycznymi
- odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych
- stosuje zasady uczciwej konkurencji
- buduje wewnętrzne zaufanie i korzystne relacje między pracownikami
- walczy z nadużyciami i nieprawidłowościami
- angażuje się w działania na rzecz różnych grup interesariuszy.

Aby znaleźć się w gronie Etycznych Firm, należy spełnić szereg surowych kryteriów opracowanych przez partnera merytorycznego Pulsu Biznesu PwC Legal.
Pierwszym etapem konkursu jest wypełnienie bardzo szczegółowej ankiety, w której pytania dotyczą obowiązujących w firmie procedur, kodeksów i regulaminów, a także o podejście do ekologii, działania prospołeczne i szkolenia pracowników. Do kolejnego etapu awansują te, które przekroczą wymagany próg punktowy.
Drugi etap to weryfikacja zebranych informacji i rozmowy z przedstawicielami firm, które zostały do niego zakwalifikowane. Informacje są sprawdzane na podstawie kryteriów przygotowanych przez ekspertów PwC Legal.
Pod uwagę brane są m.in. procedury, kodeksy i regulacje spółek, kultura organizacyjna nastawiona na promowanie właściwych zachowań, szkolenia dla pracowników oraz podejście do ekologii i działań społecznych.