Świeżość

Firma Ferrero od zawsze proponuje konsumentowi produkty świeże oraz spełniające wysokie standardy jakości, higieny i bezpieczeństwa. Ferrero nieustannie polepsza zintegrowane zarządzanie procesami firmy na poziomie międzynarodowym, aby osiągnąć swój podstawowy cel - satysfakcję klienta.
Wysoka jakość produktu Ferrero jest wynikiem wprowadzenia przez firmę specjalnych zarządzeń takich jak np.: czasowe wstrzymywanie sprzedaży produktów czekoladowych latem oraz ciągłe monitorowanie świeżości produktów w punktach sprzedaży.