WSPÓLNE WARTOŚCI, BY TWORZYĆ WARTOŚĆ

U podstaw strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero jest społeczna odpowiedzialność zawarta w silnej wizji: ” Wspólne wartości, by tworzyć wartość”.

Oznacza to, że nasz sposób na tworzenie wartości nie opiera się tylko na wykorzystaniu silnych niezmiennych wartości, ale również na odpowiedzialności, aby dzielić się nimi ze wszystkimi współpracującymi stronami: wewnątrz firmy, z konsumentami i ich rodzinami, społecznościami, w których działamy, i innymi organizacjami, w których jesteśmy stowarzyszeni.

Raporty Społecznej Odpowiedzialności Biznesu mają na celu zilustrowanie strategii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju Grupy Ferrero i związanych z nią inicjatyw wypracowanych na całym świecie.

Aby odkryć wszystkie treści zawarte w Raportach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, odwiedź www.ferrerocsr.com